Vezetői kabinet

Letölthető dokumentumok

Városüzemeltetési csoport

Letölthető dokumentumok

Adó csoport

Az adócsoport feladatai

Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását látja el.

Ennek keretében elvégzi:

  • a magánszemélyek kommunális adójával,
  • a helyi iparűzési adóval,
  • a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójával,
  • a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójával,
  • a talajterhelési díjjal,
  • a jövedéki adóval,
  • azokkal az adók módjára behajtandó köztartozásokkal, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az adóhatóság hatáskörébe utalta,
  • külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt,
  • kiállítja az adóigazolásokat, valamint
  • az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő közigazgatási eljárási illetékkel összefüggő feladatokat.

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.

Számlaszámaink

 

AdónemSzámlaszám:
Magánszemélyek kommunális adója11744120-15404503-02820000
Vállalkozók kommunális adója11744120-15404503-02990000
Helyi iparűzési adó11744120-15404503-03540000
Gépjárműadó11744120-15404503-08970000
Késedelmi pótlék11744120-15404503-03780000
Bírság11744120-15404503-03610000
Egyéb bevételek11744120-15404503-08800000
Idegen bevételek11744120-15404503-04400000
Talajterhelési díj11744120-15404503-03920000
Államigazgatási eljárási illeték11744120-15404503-03470000

Letölthető dokumentumok

Letölthető dokumentumok: Adó- és értékbizonyítvány

Letölthető dokumentumok: Adóigazolás

Letölthető dokumentumok: Gépjárműadó

Letölthető dokumentumok: IPA

Letölthető dokumentumok: Jövedéki adó

Letölthető dokumentumok: MKA

Letölthető dokumentumok: Talajterhelési díj

Építésügyi csoport

Szociális csoport

Letölthető dokumentumok

Hivatal működéséhez kapcsolódó dokumentumok