Iktatási feladatok

A hivatalba beérkező és az onnan kimenő levelek iktatása az IRMA iktatóprogrammal történik. A beiktatott ügyiratok előadói munkakönyvvel történő átadása az ügyintézők részére.

Az elintézett ügyek iratainak átvétele az ügyintézőktől irattározásra, majd irattárba helyezésre.

Iratok selejtezésére 5-6 évente kerül sor, ilyenkor a selejtezéshez történő segítség nyújtása.

 

Hirdetmények kezelésével kapcsolatos feladatok:

Hirdetmények átvétele az ügyintézőktől. A feltüntetett időn belül kifüggesztés a Hivatal földszintjén elhelyezett zárható hirdetőtáblán, valamint azon hirdetmények informatikus részére történő átadása, amelyek honlapon történő közzététele szükséges. A kifüggesztési idő leteltét követően a hirdetmény ügyintézőkhöz történő visszajuttatása a kifüggesztés megtörténtének igazolásával.

 

Ügyintéző:

Torma Lászlóné

Elérhetőségek:            tel.:  42/263-101, 150-es mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: tormalne@nagykallo.hu

 

Alkalmazott jogszabályok:

  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  • Nagykállói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (159/2015.(VI.30.) KT. határozat)
  • Önkormányzati hivatalok egységes irattári tervéről szóló 78/2012.(XII.28.)BM rendelet
  • Ügyiratkezelési Szabályzatról szóló 11/2008. számú utasítás.