Képviselő testület

Nagykálló Város Önkormányzata

4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1

(42) 263-101 Fax: 42/263-309

4321 Nagykálló Pf. 4.

E-mail. polgarmester@nagykallo.hu

 

2014. október 12-én megválasztott képviselők névsora:

Nagykálló Város Önkormányzat Polgármestere

Juhász Zoltán

Képviselők

  1. Oroszné dr. Nagy Matild
  2. Horváth Tibor
  3. Tóth Zoltán
  4. Balogh Imre
  5. Bereczkiné Pápai Margit
  6. Papp László
  7. Sőrés László
  8. Széplaki Tamás

 

A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott ütemezés szerint évente legalább 6 rendes ülést tart.

A Képviselő-testület ülését a Képviselő-testület székhelyén tartja.

A Képviselő-testület dönthet arról, hogy ülését a  megjelölt helyszíntől eltérő helyszínen tartja.

A polgármester indokolt esetben a munkatervben nem szereplő ülést is összehívhat.

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 18/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet.

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  látja el feladatát.