Képviselő testület

Nagykálló Város Önkormányzata

4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1

(42) 263-101 Fax: 42/263-309

4321 Nagykálló Pf. 4.

E-mail. polgarmester@nagykallo.hu

 

2019. október 13-án megválasztott képviselők névsora:

Nagykálló Város Önkormányzat Polgármestere

Horváth Tibor

Képviselők

1.) Bereczkiné Pápai Margit

2.) Busák Sándor

3.) Orosz Mihály Zoltán

4.) Oroszné dr. Nagy Matild

5.) Papp László

6.) Sőrés László

7.) Tóth Zoltán

8.) Vislóczki Zoltán

 

A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott ütemezés szerint évente legalább 6 rendes ülést tart.

A Képviselő-testület ülését a Képviselő-testület székhelyén tartja.

A Képviselő-testület dönthet arról, hogy ülését a  megjelölt helyszíntől eltérő helyszínen tartja.

A polgármester indokolt esetben a munkatervben nem szereplő ülést is összehívhat.

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 15/2019. (X.28.) önkormányzati rendelet.

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  látja el feladatát.

 

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X.28.) Önk. rendelet 50. § (2)
bekezdésének g.) pontja előírja, hogy „a képviselő választóinak – a
Képviselő-testület és saját tevékenységéről – évente legalább egy
alkalommal beszámol. A képviselő a tevékenységéről készült beszámolót
köteles tárgyévet követő január 31. napjáig a polgármesternek
megküldeni, aki gondoskodik az önkormányzat honlapján történő
közzétételről.”

2020. évi Képviselői beszámolók:

1.) Bereczkiné Pápai Margit Képviselői beszámoló.

2.) Busák Sándor Képviselői beszámoló.

3.) Orosz Mihály Zoltán Képviselői beszámoló.

4.) Oroszné dr. Nagy Matild Képviselői beszámoló.

5.) Papp László Képviselői beszámoló.

6.) Sőrés László Képviselői beszámoló.

7.) Tóth Zoltán Képviselői beszámoló.

8.) Vislóczki Zoltán Képviselői beszámoló.

2021. évi Képviselői beszámolók:

 

1.) Bereczkiné Pápai Margit Képviselői beszámoló.

2.) Busák Sándor Képviselői beszámoló.

3.) Orosz Mihály Zoltán Képviselői beszámoló.

4.) Oroszné dr. Nagy Matild Képviselői beszámoló.

5.) Papp László Képviselői beszámoló.

6.) Sőrés László Képviselői beszámoló.

7.) Tóth Zoltán Képviselői beszámoló.

8.) Vislóczki Zoltán Képviselői beszámoló.