Képviselő testület

Nagykálló Város Önkormányzata

4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1

( (42) 263-101 Fax: 42/263-309 * 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu

Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Nagykálló Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.

Az Önkormányzat szervei:

Nagykálló Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester);

 

Juhász Zoltán   

 

 1. október 12-én megválasztott képviselők névsora:
  1. Juhász Zoltán polgármester
  2. Balogh Imre
  3. Bereczkiné Pápai Margit
  4. Horváth Tibor
  5. Oroszné dr. Nagy Matild
  6. Papp László
  7. Sőrés László
  8. Széplaki Tamás
  9. Tóth Zoltán

Alplgármesterek:

Horváth Tibor alpolgármester

Oroszné dr. Nagy Matild alpolgármester

Tóth Zoltán alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Közjóléti  Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi és Közjóléti Bizottság);

Pénzügyi és Közjóléti Bizottság:

Elnök: Balogh Imre

Tagok: Bereczkiné Pápai Margit

              Sőrés László

             Széplaki Tamás

———————————————-

Külsős tagok:

Földesi Rezső

Jaczkó György parókus

Szabó László István

 

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városstratégiai Bizottsága   (a továbbiakban: Városstratégiai Bizottság ),

Városstratégiai Bizottság:

Elnök: Sőrés László

Tagok: Bereczkiné Pápai Margit

             Balogh Imre

              Papp László

———————————————

külsős tagok:

Horváth György

Ruszki Gábor

Toka Sándor

 

A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott ütemezés szerint évente legalább 6 rendes ülést tart.

A Képviselő-testület ülését a Képviselő-testület székhelyén tartja.

A Képviselő-testület dönthet arról, hogy ülését a  megjelölt helyszíntől eltérő helyszínen tartja.

A polgármester indokolt esetben a munkatervben nem szereplő ülést is összehívhat.

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (a 22/2014.(XII.17.) Önk., 15/2015.(V.30.) Önk., 22/2015. (X.14.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  látja el feladatát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papp László

plaszlo

Email címet: laszlo.papp62@gmail.com

 

Tel:: 06-20/461-0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Imre

e-mai: imi.balogh02@gmail.com

tel.: 06-30/497-5177

bimre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Széplaki Tamás

Telefon: 30/259-0509

e-mail: szeplakitomy@gmail.hu

sztamas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sőrés László

e-mail:  lacisores@gmail.com

tel.: 06-20/933-6269

slaszlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horváth Tibor alpolgármester

 

e-mail.: 0004.nk.onk@gmail.com

tel.: 06-30/852-4155

htibor 

 

Bemutatkozás

Horváth Tibor  alpolgármester

 

1986-ban nagykállói szülők gyermekeként születtem.

A Korányi Frigyes Gimnázium angol-informatika tagozatán érettségiztem, ezt követően tanulmányaimat a Kodolányi János Főiskola Közgazdász- Idegenforgalom -Szálloda szakon folytattam, itt tettem sikeres államvizsgát  2009-ben.  Gyermekkorom óta a kereskedelem és a vendéglátás volt meghatározó az életemben, ezért is tanultam tovább ezen a területen. A főiskola alatt és azóta is a családi vállalkozásban tevékenykedem. 2014 óta képviselőként segítem a városvezetés munkáját. A  családalapítás előtt állva különösen fontos számomra,  hogy városunk egy  biztonságos, élhető, pezsgő  kultúrális – és sportéllettel rendelkező kisváros legyen.

 

 

 

 

 

 

Tóth Zoltán  alpolgármester

e-mail.: zolcsi1019@gmail.com

tel.: 06-20/3766-960

 tothz

 

Bemutatkozás

 

TÓTH ZOLTÁN

 

1964-ben születtem. Édesapám Tóth György főszabászként dolgozott, édesanyám Kökényesi Mária pedig a helyi általános iskolában tanított.

Általános és középiskolai tanulmányaimat városunkban végeztem.

A Korányi Frigyes Gimnáziumban érettségiztem, majd ezt követően Debrecenben szereztem fogtechnikusi bizonyítványt.

Sorkatonai szolgálatomat Budapesten töltöttem le, mint század írnok és ezután 4 évig egy fővárosi fogtechnikai laborban dolgoztam.

1991-ben hazaköltöztem és megnősültem. Feleségemmel, aki szintén fogtechnikus egy fogászati centrumot alapítottunk!

Két gyermekünk született. Márton fiam jelenleg Sopronban dolgozik, mint fogtechnikus. Zsófi lányom pedig Debrecenben orvostanhallgató.

Az időközi választáson /2004-2006-ig/ képviselő lettem. 2010-től jelenleg is képviselő illetve 2014-től alpolgármesteri tisztséget töltök be városunkban.

Mint fogtechnikus a szakmámmal kapcsolatos kérdésekben, és mint alpolgármester a várost érintő ügyekben tisztelettel állok rendelkezésükre.

Oroszné Dr.Nagy Matild alpolgármester

e-mail: oroszne.drnagymatild@chello.hu

tel: 06-30/938-9963

 nmatild

 

Bemutatkozás

Oroszné dr. Nagy Matild alpolgármester

 

A képviselőtestület tagja vagyok 1998-tól, harmadik ciklusban alpolgármester.

A Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán szereztem jogi diplomát, ügyvédként dolgozom Nagykállóban 25 éve.

Két felnőtt gyermekem van, a férjem a Ratkó József Városi könyvtár nyugdíjas igazgatója.

Szabadidőmben az ARCADELT Művészeti Egyesület által működtetett Meglepetés Énekegyüttesben énekelek és a Nagykállói Népművészeti Egyesület munkájában veszek részt.

 

 

 

 

 

 

Bereczkiné Pápai Margó

e-mail: marogat66@gmail.com

tel.: 06-30/5739952

 bpmargo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok:

 kepviselo-testulet-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata