Képviselő testület

Nagykálló Város Önkormányzata

4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1

( (42) 263-101 Fax: 42/263-309 * 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu

Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Nagykálló Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.

Az Önkormányzat szervei:

Nagykálló Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester);

 

Juhász Zoltán   

 

 1. október 12-én megválasztott képviselők névsora:
  1. Juhász Zoltán polgármester
  2. Balogh Imre
  3. Bereczkiné Pápai Margit
  4. Horváth Tibor
  5. Oroszné dr. Nagy Matild
  6. Papp László
  7. Sőrés László
  8. Széplaki Tamás
  9. Tóth Zoltán

 

A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott ütemezés szerint évente legalább 6 rendes ülést tart.

A Képviselő-testület ülését a Képviselő-testület székhelyén tartja.

A Képviselő-testület dönthet arról, hogy ülését a  megjelölt helyszíntől eltérő helyszínen tartja.

A polgármester indokolt esetben a munkatervben nem szereplő ülést is összehívhat.

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (a 22/2014.(XII.17.) Önk., 15/2015.(V.30.) Önk., 22/2015. (X.14.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  látja el feladatát.