simonyi5

Simonyi József huszáróbester hőstettei

Simonyi József huszár ezredes 1771-ben született Nagykállóban. Elemi iskoláit itt végezte. Mozgékonysága már gyermekkorában erősen megmutatkozott. Az ifjú Simon nem a tanulók sorát erősítette, hanem 16 évesen beállt a Greffen huszárok közé, de csak 1787-ben került a Hajdúböszörményi 8. Wurmser huszárokhoz. 1788 őszén átesett a tűz- és vérkeresztségen az oszmán hadak délvidéki visszaszorítása során. 1795-ben a napóleoni háborúk és egy francia huszártiszt párbajban történő legyőzése után őrmesterré léptették elő. 1799-ben az újabb franciaellenes háborúban már alhadnagyként tűnt ki merész rajtaütéseivel és gazdag hadizsákmányaival. 1802-ben érdemei elismeréseként kérvényezte és elnyerte a Mária Terézia Rend katonai lovagkeresztjét, amivel megnyílt az út a bárói cím felé. Ekkor változott neve Simonról Simonyira. 1805-ben már kapitányként szolgál az újabb franciák elleni háborúban. 1809 májusában a wagrami csata utolsó napján hajtotta végre egyik legnagyobb haditettét. Hősiességéért őrnaggyá léptették elő és ekkor helyezték át a császári- királyi 4. számú Hessen-Homburg huszárezredbe is. 1813. október 16-18. között zajlott a lipcsei „népek csatája”, ami után haditettei elismeréseként I. Ferenc császár ezredessé léptette elő. 1814 októberében tért vissza Nagyváradra ezredével. 1823-ban Galíciába helyezték át az ezredét. 1825-ben eljárás indult, melynek során több vádat hoztak fel ellene, többek között túlzónak ítélték „békeidős” katonai fegyelmi intézkedéseit. Az Udvari Haditanács rendfokozatától megfosztotta és kétévi várfogságra ítélte. A rendkívül szigorú ítélethez gróf Széchenyi István, akinek egykor parancsnoka volt az óbester, időskori visszaemlékezéseiben azt fűzte hozzá, hogy a per körül valami nem volt rendben és Simonyit indokolatlanul hurcolták meg.

Simónyi óbester katonai pályafutása alatt mintegy 72 kitüntetést kapott.

A teljesség igénye nélkül az alábbiakat is:
– I. Ferenc császártól a Mária Terézia Rend katonai lovagkeresztjét és a Lipót

Rend parancsnoki keresztjét,
– az orosz cártól Szent György Rendet,
– a porosz királytól Pour le Mérite kitüntetést,
– az ahesseni választófejedelemtől Katonai Szolgálati Érdemrend parancsnoki keresztjét.

Képek