Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda

Nagy Tamásné, Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezető

Nagy Tamásné

intézményvezető
  • +36 42 563 080
  • 4320 Nagykálló, Szabadságharcos út 8.

Az Intézmény rövid bemutatása

Óvodánk önálló arculatú, egyedi nevelőintézmény.

Jelentős a múltunk, tartalmas a jelenünk, megalapozott, versenyképes intézményünk jövője.

 

A székhely intézményben 7, a Szivárvány tagóvodában 4 osztatlan csoportban az ÉRTÉK Helyi Pedagógiai Program alapján neveljük a gyermekeket.

 

Pedagógiai szemléletünk: Minden gyermek ÉRTÉK!

Óvodánkban komplex nevelés folyik, építünk a gyermeki aktivitásra, kíváncsiságra, kreativitásra.

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag környezetben, az egyéni érdeklődésre alapozva támogatjuk a gyermekek fejlődését.

Nevelőmunkánk során a mások elfogadását lehetővé tevő befogadó légkör megteremtésére törekszünk.

Az egészséges életmód biztosításával, védő-gondoskodó környezetben, az érzelmi, az erkölcsi, és a közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés harmóniáját alapozzuk meg.

 

A „ Zöld óvoda” cím birtokában és szellemiségének megfelelően a gyermekek egészséges életvitel iránti igényét, környezettudatos magatartásának a természetbarát szokásokon keresztül, változatos programok szervezésével erősítjük.

 

Óvodánk Tehetségpont. Képességfejlesztő és tehetséggondozó munkánkat eredményesen segítik a felkészült óvodapedagógusaink által vezetett tehetség-műhelyek.

 

Óvodánk: “Biztonságos Óvoda”: az életkorhoz megfelelő biztonságos közlekedéshez szükséges képességek, készségek kialakítása, fejlesztése  a közlekedésre nevelés pedagógiai – pszichológiai eszközei és módszerei segítségével történik.

 

Kincses Kultúróvoda” –ként az egyetemes kultúra értékeinek, a helyi környezet hagyományainak, az én-élményeinek megélését cselekvés közben, komplex módon, a művészeti nevelés eszközeinek alkalmazásával végezzük.

 

Alapítványunk:

Nagykállói Napsugár Alapítvány

18793008-1-15

 

weboldalunk:

http://brunszvikterezovoda.ahonlap.hu/

Brunszvik Teréz Tagóvoda

Vezetője:Nagy Tamásné
Székhely:4320 Nagykálló, Szabadságharcos út 8.
Postai cím:4320 Nagykálló, Szabadságharcos út 8.
Telefonszám: 263-438, 42/563-080
Elektronikus levélcíme:e-mail: terez1@freemail.hu, nagykalloiovoda@gmail.com

Szivárvány Tagóvoda

Székhely:4320 Nagykálló, Petõfi út 3-5.
Postai cím:4320 Nagykálló, Petõfi út 3-5.
Telefonszám: 06-42/ 263-411
Elektronikus levélcíme:e-mail: terez1@freemail.hu, nagykalloiovoda@gmail.com

Működésre vonatkozó okiratok

Adatkezelési tájékoztató