bmaria

Bereczki Mária

jegyző
  • 42/263-101 / 111 mellék
  • 4320 Nagykálló Kállai Kettős tér 1.

A jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetője. Feladatai igen sokrétűek, átfogják az önkormányzat egészét. Szakmailag felelős a hivatal működéséért, s ellátja a polgármesteri feladat-meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervező, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet.  A jegyző alapvető feladata, hogy a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott önkormányzati feladatok teljesítésén kívül megszervezze az állampolgárok államigazgatási ügyeinek szakszerű intézését. A jegyzőt a polgármester nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 2015. január 1-től látom el Nagykálló Város jegyzői feladatait, ezt megelőzően több mint 10 éven keresztül voltam az önkormányzat gazdasági vezetője.

 

A jogalkotó a jegyzői intézmény útján kívánta biztosítani az önkormányzat működésének szakmai hátterét. A jegyző feladatkörében világosan elkülöníthetők:
– a képviselő-testület működésével,

– jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyekkel,
– a polgármester munkájának segítésével,
– a hivatal vezetésével, valamint
– a választások lebonyolításával összefüggő teendők.

 

A magas szintű és minőségi önkormányzati közigazgatás nélkülözhetetlen személyi feltétele a jól képzett, szakszerűen és eredményesen dolgozó, etikusan eljáró és viselkedő köztisztviselői kar. Munkám során arra törekszünk a kollégáimmal, hogy a hozzánk forduló ügyfelek kérdéseikre, problémáikra világosan, mindenki számára érthetően nyújtsunk segítséget és felvilágosítást.

 

Ügykörök

 

 

Amennyiben a részletes feladatellátás kívánja megtekinteni, kérem kattintson az ügykörök alpontjaira!