tothz

Tóth Zoltán

alpolgármester
  • 06-20/3766-960

1964-ben születtem. Édesapám Tóth György főszabászként dolgozott, édesanyám Kökényesi Mária pedig a helyi általános iskolában tanított.
Általános és középiskolai tanulmányaimat városunkban végeztem.
A Korányi Frigyes Gimnáziumban érettségiztem, majd ezt követően Debrecenben szereztem fogtechnikusi bizonyítványt.
Sorkatonai szolgálatomat Budapesten töltöttem le, mint század írnok és ezután 4 évig egy fővárosi fogtechnikai laborban dolgoztam.
1991-ben hazaköltöztem és megnősültem. Feleségemmel, aki szintén fogtechnikus egy fogászati centrumot alapítottunk!
Két gyermekünk született. Márton fiam jelenleg Sopronban dolgozik, mint fogtech-nikus. Zsófi lányom pedig Debrecenben orvostanhallgató.
Az időközi választáson /2004-2006-ig/ képviselő lettem. 2010-től jelenleg is képviselő illetve 2014-től alpolgármesteri tisztséget töltök be városunkban.
Mint fogtechnikus a szakmámmal kapcsolatos kérdésekben, és mint alpolgármester a várost érintő ügyekben tisztelettel állok rendelkezésükre.

htibor

Horváth Tibor

alpolgármester
  • 06-30/852-4155

1986-ban nagykállói szülők gyermekeként születtem.
A Korányi Frigyes Gimnázium angol-informatika tagozatán érettségiztem, ezt követően tanulmányaimat a Kodolányi János Főiskola Közgazdász- Idegenforga-lom -Szálloda szakon folytattam, itt tettem sikeres államvizsgát 2009-ben. Gyermekkorom óta a kereskedelem és a vendéglátás volt meghatározó az életemben, ezért is tanultam tovább ezen a területen. A főiskola alatt és azóta is a családi vállalkozásban tevékenykedem. 2014 óta képviselőként segítem a város-vezetés munkáját. A családalapítás előtt állva különösen fontos számom-ra, hogy városunk egy biztonságos, élhető, pezsgő kultúrális - és sportéllettel rendelkező kisváros legyen.

nmatild

Oroszné Dr.Nagy Matild

alpolgármester
  • 06-30/938-9963

A képviselőtestület tagja vagyok 1998-tól, harmadik ciklusban alpolgármester.
A Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán szereztem jogi diplomát, ügyvédként dolgozom Nagykállóban 25 éve.
Két felnőtt gyermekem van, a férjem a Ratkó József Városi könyvtár nyugdíjas igazgatója.
Szabadidőmben az ARCADELT Művészeti Egyesület által működtetett Meglepe-tés Énekegyüttesben énekelek és a Nagykállói Népművészeti Egyesület munkájá-ban veszek részt.