Integrált Városfejlesztési Stratégia

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-Testülete 2008. április 17-i Képviselő-Testületi ülésén.  elfogadta Nagykálló Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját.


Az IVS fő fejezetei az alábbiak:
A város hosszú távú fejlesztésének szakmai megalapozása és konzekvens megvalósítása miatt ez a dokumentum, azaz a stratégiai koncepció megalkotása alapvető fontossággal bír. Nagykálló célja, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiával megalapozza városfejlesztési törekvéseit, továbbá hogy a városrehabilitációs programokon kívül is a lehető legtöbb támogatási forrást és magántőkét tudja mozgósítani a város területileg kiegyensúlyozott fejlődése érdekében, azaz a városrészi célok teljesítéséhez kapcsolódó projekteket minél nagyobb arányban végrehajtsa – elősegítve a városon belüli különbségek csökkenését.

Helyzetelemzés fejezet, ami egy átfogó helyzetképet mutat be a város társadalmi-gazdasági helyzetéről, földrajzi adottságairól, kultúrájáról, továbbá a városrészek bemutatásával is foglalkozik.

Stratégia fejezet, ami kijelöli a fejlesztési irányokat az egyes városrészek és az egész település vonatkozásában, és tartalmazza az anti-szegregációs tervet, ami az IVS elengedhetetlen részét képezi

Fejlesztési akcióterületek kijelölése 2007-2013 időszakra fejezet, ami az alábbi akcióterületek fejlesztési terveivel és hatásvizsgálatával foglalkozik.

– városközpont
– szociális városrehabilitációs akcióterület
– Turisztikai és rekreációs akcióterület
– Ipari, kereskedelmi és logisztikai fejlesztési akcióterület

 

Megvalósítás fejezet, ami a stratégia gyakorlati feladatait foglalja magába

Az IVS két akcióterülettel kiemelten foglalkozik, persze ez nem jelenti azt, hogy kizárólag ezekben a városrészekben történnek fejlesztések, hiszen a város egyéb projektjei és a magánszféra beruházásai Nagykálló teljes területét érinteni fogják.

Az IVS elkészítése során egyeztetés zajlott a lakossággal továbbá a civil és a gazdasági szféra szereplőivel is a 2007. november 13-án megtartott civil és lakossági fórum és a vállalkozói fórum keretei között, valamint a 2008. február 14-én tartott közmeghallgatás során.

Letölthető dokumentumok