Titkársági feladatok

A Titkárság feladatai közé tartozik elsősorban az Önkormányzat működésének segítése, azaz a polgármester munkájának technikai megszervezése, továbbá az ezzel összefüggő szakmai, adminisztratív feladatok elvégzése. Közreműködik a a polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző napi munkavégzéséhez kapcsolódó titkárnői feladatok ellátásában.

A Titkárság látja el továbbá az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat, levélpostai küldemények átvétele, beérkezett iratok bontása, érkeztetése, iktatásra átadása. A fentieken túl a Titkárság ellátja az alpolgármesterek fogadóórájának megszervezését, dokumentálását, a panaszok ellátását.

Közreműködik az Önkormányzat – különös tekintettel a testvér‐ és partnervárosi – nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk fogadásának tervezését és lebonyolítását.

A titkárság közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal rendezvényinek szervezésében, segíti a protokoll előírásokat, továbbá az önkormányzati kitüntetésekkel járó feladatok ellátását.

 

Ügyintézők:

 

Kaplonyiné Radványi Renáta

Elérhetőségek:

tel.:  42/263-101, 132-es mellék
fax.: 42/263-309

e-mail: titkarsag@nagykallo.hu

 

Baglé Istvánné

Elérhetőségek:

tel.:  42/263-101, 130-es mellék
fax.: 42/263-309
e-mail: erikabagle@nagykallo.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  • Nagykállói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (159/2015.(VI.30.) KT. határozat)
  • Önkormányzati hivatalok egységes irattári tervéről szóló 78/2012.(XII.28.)BM rendelet
  • Ügyirat kezelési Szabályzatról szóló 11/2008. számú utasítás.