Városi kitüntető díjak adományozásához kapcsolódó feladatok

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható városi kitüntető díjak:

 

„Nagykálló Város Díszpolgára” cím és Nagykálló Város Szakmai Díjai: Ámos Imre Díj, Szilágyi István Díj, Korányi Frigyes Díj,  Nagykálló Városért Díj.

 

A városi kitüntető díjak magyar és külföldi állampolgárnak, továbbá posztumusz is adományozhatók.

A városi kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek az 1. számú melléklet kitöltésével és megküldésével a nagykállói szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények, vagy legalább 10 nagykállói állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

 

A városi kitüntető díjra vonatkozó javaslattételi határidő:

 

„Nagykálló Város Díszpolgára” cím esetén minden páros év július 1. napja, a díj átadása az augusztus 20-i ünnepség keretében történik.

Nagykálló Város Szakmai díjai esetén minden év július 1. napja, a díj átadása az augusztus 20-i ünnepség keretében történik.

 

A „Nagykálló Város Díszpolgára” cím  adományozható annak a személynek, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével a városon belül, vagy pedig azon kívül olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartását köztisztelet övezi.

 

„Ámos Imre Díj” adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város kulturális, művészeti életében, népművészeti hagyományainak ápolásában hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy jelentős művészi alkotással járultak hozzá a város hírnevének öregbítéséhez, illetőleg művészi alkotásuk általános elismerést vívott ki a művészeti életben a műértő közösség körében.

 

„Szilágyi István Díj” adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak  a hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.

 

„Korányi Frigyes Díj” adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, ápoló és kisegítő személyzetnek, szociális intézetben dolgozónak, valamint példaértékű munkát végző közösségnek, karitatív szervezetnek.

 

„Nagykálló Városért Díj” adományozható azon személyek vagy csoport részére, aki a város közéletében  kiemelkedő munkát végeztek , tevékenységükkel elismerést vívtak ki a lakosok vagy a szolgáltatást igénybe vevők körében. Adományozható azon személyek , közösségek részére is  akik anyagi hozzájárulással vagy tevékenységük eredménye révén történő hozzájárulással kiemelkedő módon támogatják Nagykálló város lakosait, rendezvényeit, a város fejlődését.

 

 

Ügyintéző:

Vadon Istvánné

Elérhetőségek:                        tel.: 42/263-101, 153-as mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: vadonneaniko@nagykallo.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

  • Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII.tv,
  • A városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2016. (I.19.) Önk. rendelet

 

 

Letölthető dokumentumok:

 

 – Javaslat Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a városi kitüntető díj adományozása céljából