Adóigazolás

Az adóhatósági igazolást az adóhatóság hatáskörében eljárva a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki.

Az adóhatósági igazolás hatósági bizonyítványnak minősül.

 

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon

  1. az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát,
  2. a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozást,
  3. a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a jogerős megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette,
  4. a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.

Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell teljesíteni.

 

Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások kiadása 2016. január 1-jétől illetékmenetesek.

Vonatkozó jogszabályok

  • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
  • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Ügyintézők

Frank László

ABC rend alapján készült felosztás szerint az A-B és R-ZS-ig eső ügyfelek körében

Elérhetőségek:

tel: 42/263-101, 142-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: adohat@nagykallo.hu

 

Erdei Csilla

ABC rend alapján készült felosztás szerint a C-P-ig eső ügyfelek körében

Elérhetőségek:           

tel: 42/263-101, 134-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: adohat@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok