Telephely bejelentési és működési engedélyezési ügyek

A Kormány a telephelyek engedélyezésére, illetve a telephelyek működésének bejelentésére irányuló eljárások lefolytatására a települések jegyzőjét jelöli ki. Amennyiben az ügyfél ipari tevékenységet kíván végezni, ennek szándékát be kell jelentenie a telep fekvése szerinti illetékes jegyzőnél. Bizonyos ipari tevékenységek továbbra is kizárólag telepengedély birtokában folytathatók, míg más ipari tevékenységek esetén csak bejelentés szükséges.

A  Telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a bejelentés-köteles tevékenységeket, a 2. számú melléklete a  telepengedély-köteles tevékenységeket tartalmazza.

A bejelentés tartalmi követelményei:


– Az ipari tevékenység végzőjének neve; székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma
– Telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme
– Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
– Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt
 • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket
 • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert
 • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést

-Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének  megjelölésével:

A bejelentéshez csatolni kell:

 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

 

 

A bejelentés benyújtását követően a hatóság a bejelentett tevékenységet nyilvántartásba veszi és az önkormányzat honlapján közzé teszi.

 

A működési engedély iránti kérelem tartalmi követelményei:

-Az ipari tevékenység végzőjének neve, székhelye, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma
-Telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme
-Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
– Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt
 • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket
 • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert
 • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést.

-Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölés

– Környezetvédelmi tervfejezet

A kérelemhez csatolni kell:

 

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

A kérelem alapján hatóságunk engedélyezési eljárást folytat le, melynek során szakhatósági megkeresést végez és a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a telephely engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról.
Ha a telephely engedély megadását, valamint a bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételét követően változás következik be a kérelmező, bejelentő, valamint a telephely adataiban, azt az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. (A telephely használatára jogosult személyében bekövetkező változást az új jogosultnak kell bejelentenie.)

A telephely megszűnését a megszűnést követően haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunknak.

Vonatkozó jogszabályok

– Telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Ügyintéző

Domokos Árpádné

Tel:42/263-101 / 123 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok