Közterület-használati engedélyhez

Közterület-használati engedély kiadását akkor kell kérelmezni, amikor az ingatlan-nyilvántartásban közterületként meghatározott területen építkezést vagy más olyan tevékenységet kívánunk folytatni, amellyel a közterületet átmenetileg magáncélra használjuk fel (például: hirdetőtábla elhelyezése, árusítás, vendéglátóipari előkert létesítése, tehergépjármű tárolása stb.).

Fontos tudni, hogy a közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

Mindennemű, közterület, közúti terület (út, kerékpárút, gyalogút, járda, zöldterület) igénybevételével járó kivitelezési munkához (átalakításhoz, építmény-elhelyezéshez – pl. közmű-, útcsatlakozás-, parkoló létesítéséhez -) útkezelői hozzájárulás szükséges.

Az engedély kiadására irányuló kérelem formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be a Városüzemeltetési csoporthoz.

A kérelem tartalmazza:

 • Magánszemély esetében:
 1. Név
 2. Telefonszám
 3. Születési hely, idő
 4. Anyja születési neve
 5. Lakcíme
 6. Adószáma vagy adóazonosító jele
 7. Vállalkozói nyilvántartási száma

 

 • Gazdasági társaság, társadalmi és egyéb szervezet esetében:
 1. Gazdasági társaság, intézmény neve
 2. Székhelye, telephelye
 3. Cégjegyzék-, illetve bírósági bejegyzés száma
 4. Adószáma
 5. Bankszámlaszáma
 6. Pénzintézet neve
 7. Képviseletére jogosult személy neve
 8. Telefonszáma
 9. A közterület-használat helyének helyrajzi száma, címe és helyének pontos leírása (hrsz).
 10. A közterület-használat pontos területnagysága

–ebből igénybe venni kívánt zöldfelület

–a burkolt parkolóhely felülete

 1. A közterület-használat célja:
 2. Kapcsolódó tevékenységek:

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 3/2001. (I. 31.) KÖVIM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről
  évi I. törvény a közúti közlekedésről
  30/1988 (IV. 24.) Mt rendelet az 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
  19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
 • 20/1984 (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
  1/1975 KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

Ügyintéző:

Balogh László

Elérhetőségek: tel.: 42/263-101 115-ös mellék

email: baloghlaszlo@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok:

 • Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem