Útvonalengedély

Útvonalengedély-köteles az a jármű, amelynek terhelése, illetve mérete a járművön lévő rakományt is figyelembe véve a külön jogszabályban meghatározott értékeket meghaladja.

Az útvonalengedélyt (közútkezelői hozzájárulást) az illetékes közútkezelő adja ki:

a./ országos közút esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt

b./ helyi közút esetén az illetékes önkormányzat

c./ közforgalom elől el nem zárt magánút esetén annak tulajdonosa.

 

A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, továbbá a lánctalpas jármű esetében a közútkezelői hozzájárulás iránti igényt az erre a célra rendszeresített, a melléklet szerinti nyomtatványon a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelőhöz kell – papír alapon vagy elektronikus úton – benyújtani. A jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetén a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelőhöz – az általa meghatározott formában – kell a közútkezelői hozzájárulás iránti igényt benyújtani.

Vonatkozó jogszabály:

– 13/2010. (X.5.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

Ügyintéző:

Balogh László

Elérhetőségek: tel.: 42/263-101 115-ös mellék

email: baloghlaszlo@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok:

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármű közúti közlekedéshez