Népesség-nyilvántartás

Amennyiben a polgár a nyilvántartásban tárolt személy- és lakcímadataiban eltérést tapasztal, kezdeményezheti annak kijavítását. A kijavítás alapját okirattal kell igazolni.

 

A polgár személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a nyilvántartás hatálya alá tartozó személyi, saját adatairól másolatot, igazolást kérhet.

Saját adatokról történő igazolás kiállítása díj- és illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

  • polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI tv.
  • polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI tv. végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

Ügyintéző

Domokos Árpádné

Tel:42/263-101 / 123 mellék

Fax: 42/263-309

Email: anyakonyv@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok