Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

Bursa Hungarica 2022

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a szociálisa rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az ösztöndíj rendszerhez Önkormányzatunk az elmúlt években már többször sikeresen csatlakozott. A támogatásra azok a  Nagykállóban állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali munkarend szerinti képzésben vesznek részt.

A pályázónak az EPER-Bursa rendszerben kell regisztrálni, a pályázati adatlapot kitölteni, és a kinyomtatott eredeti példányt Önkormányzatunkhoz benyújtani.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

– eredeti hallgatói jogviszony-igazolás,

– egy lakcímen élők lakcímkártya, taj kártya másolata,

– egy lakcímen élők utolsó havi nettó jövedelem igazolása.

 

A támogatás elbírálása a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság feladata.

Vonatkozó jogszabályok

  • Felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet
  • Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu