veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkívüli támogatás

(1) Az a személy, aki a 9. § szerinti hozzájárulásban részesült és a támogatás lejárta után munkát vállalni nem tud, egyszeri 30.000,- Ft összegű veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkívüli támogatásra jogosult.

(2) A kérelem a 9. § szerinti hozzájárulás megszűnését követően – legalább 15 nap, legfeljebb 60 nap elteltével – nyújtható be.

(3) A kérelemhez csatolni kell az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában a kérelmező regisztrált álláskereső.
(4) A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkívüli támogatás      megállapítása iránti kérelmet a rendelet 7. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
(5) A támogatás megállapításáról a polgármester dönt.

12. §

(1) Kelengyetámogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki legalább 1 éve Nagykállóban él gyermeke születésekor, amennyiben nevezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, és a kérelmező vagy valamely családtagja részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem került megállapításra.

(2) A támogatás iránti kérelem a születést követő 60 napon belül nyújtható be.

(3) A támogatás mértéke alkalmanként 10.000.- Ft, a támogatás megállapításáról a polgármester dönt.

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkívüli támogatás