Rendkívüli települési támogatás

Az önkormányzattól eseti jelleggel rendkívüli települési támogatás igényelhető:

  1. a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére,
  2. b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra,
  3. c) elemi kár okozta megélhetést veszélyeztető vagy kivételes méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetbe került.

Az  a) és c) pontban meghatározott jogcímen igényelhető rendkívüli települési támogatás abban az esetben állapítható meg:

  • ha a kérelmező rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd,
  • akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át (28.500.-ft-ot), egyedülálló személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750.-ft-ot)

 

Az a) pontban meghatározott esetekben a rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege 2.500.- Ft.

A b.) pontban meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti. A helyben szokásos temetési költség 200.000,-Ft.

 

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell

  1. a) a létfenntartást veszélyeztető, valamint a többletkiadást előidéző körülmény igazolását,
  2. b) a temetés költségeiről, a támogatást kérő, vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, amelyet a támogatás megállapítás tényének rávezetését követően a kérelmező visszakap.

Az egy háztartásban élő személyek lakcímkártya, taj kártya másolata, a kereső    személyek utolsó havi nettó jövedelem igazolása, nyugdíj összesítője.

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok