Rendkívüli települési támogatás

Az önkormányzattól eseti jelleggel rendkívüli települési támogatás igényelhető:

(2) A rendkívüli települési támogatás adható

  1. létfenntartási hozzájárulásként,
  2. temetési hozzájárulásként,
  3. elemi kár okozta megélhetést veszélyeztető, vagy kivételes méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetbe kerültek hozzájárulásaként,
  4. eseti gyógyszer – és gyógyászati segédeszköz hozzájárulásként,
  5. szilárd tüzelőanyag hozzájárulásként,
  6. beiskolázási hozzájárulásként,
  7. veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartási hozzájárulásként,
  8. veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkívüli támogatásként,
  9.  Kelengyetámogatás

(3) A (2) bekezdés a), c), e) pontjaiban foglaltak alapján nyújtott rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
a)    egyedül élő esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át,
b)    kétszemélyes vagy többszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át.

(4) A (2) bekezdés b) és d) pontjaiban foglaltak alapján nyújtott rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
a)    egyedül élő esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 350%-át,
b)    kétszemélyes vagy többszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át.

(5) Az egy alkalommal kifizetésre kerülő rendkívüli települési támogatás összege
a)    (2) bekezdés a) pontja szerint nyújtott hozzájárulás  összege: 5000.-ft, különös méltánylást érdemlő esetben (pl: súlyos betegség) maximum 10.000.-ft
b)    (2) bekezdés b) pontja szerint nyújtott hozzájárulás összege: 25.000.-ft
c)    (2) bekezdés c) pontja szerint nyújtott hozzájárulás összege függ a bekövetkezett káresemény mértékétől, maximum: 300.000.-ft
d)    (2) bekezdés d) pontja szerint nyújtott hozzájárulás összege: 10.000.-ft, gyógyászati segédeszköz esetén 15.000.-ft

(6)    A (2) bekezdés e) pontja szerint nyújtott hozzájárulás éves összege nem lehet több az igazolt tűzifa költség összegénél, de a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladhatja meg.

(7)    A (2) bekezdés a) és e) pontja szerint adható rendkívüli települési támogatás abban az esetben nyújtható, ha az igénylő vagy a háztartásában élő hozzátartozó tárgyévben lakásfenntartási hozzájárulásban nem részesül.

(8)    A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben a támogatás akkor állapítható meg, ha az ingatlan nem rendelkezik lakásbiztosítással.

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Rendkívűli települési támogatás