Hulladékgazdálkodás

Az ingatlanon elhagyott hulladékkezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.

A környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi

  • a hulladék tulajdonosát
  • az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg,
  • közterületen elhagyott hulladék esetében a települési önkormányzatot

A települési önkormányzat, közigazgatási területén, illetve a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül gondoskodik.

A jegyző külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.

A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amelynek legalacsonyabb összege ötezer forint. Szabályszegés miatt a jegyző ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek legalacsonyabb összege ötezer forint.

A kiszabott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az önkormányzat bírságbevételi számlájára történő utalás útján köteles teljesíteni.

Ügyintéző:

Balogh László

Elérhetőségek: tel.: 42/263-101 115-ös mellék

email: baloghlaszlo@nagykallo.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

  • évi CLXXXV. törvény a hulladékról
  • 271/2001. Korm. rend. a bírságról
  • 72/2013. VM rend. a hulladékok jegyzékéről