Közútkezelői hozzájárulás

A közút területén, az alatt illetve felett elhelyezett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges.

Tulajdonosi, illetve közútkezelői hozzájárulás szükséges olyan, közúti terület igénybevételével járó átalakításhoz, építmény elhelyezéshez, mely hatósági eljárás keretén belül kerül engedélyezésre.

A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez (a továbbiakban: igénybevétel) szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a melléklet jogszabály szerinti adattartalommal a közút kezelőjénél kell előterjeszteni.

A közút kezelője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának súlyos sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható el, továbbá ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását veszélyezteti.

Az engedély kiadására irányuló kérelem formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be a Városüzemeltetési csoporthoz.

A kérelem tartalma:

 1. Az igénybevétel helye, célja,
 2. Annak a személynek (szervezetnek) a neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel történik (a hozzájárulás jogosultja):
 3. Az elfoglalni kívánt útterület hosszúsága, szélessége, nagysága (m2)
 4. Az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontja
 5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy neve, címe, telefonszáma
 6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény) tulajdonosának neve és címe, üzemeltetőjének neve és címe

A kezelői hozzájárulás iránti kérelemhez 3 példányban mellékelni kell:

 1. a) az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),
 2. b) a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását,
 3. c) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét.

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi I. törvény a közúti közlekedésről és a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelet
 • 20/1984. (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
 • 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
 • 3/2001. (I. 31.) KÖVIM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

Ügyintéző:

Balogh László

Elérhetőségek: tel.: 42/263-101 115-ös mellék

email: baloghlaszlo@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok:

– Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges kérelem