Beiskolázási támogatás

(1) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani a beiskolázás költségeire tekintettel a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató, nagykállói állandó lakhellyel rendelkező gyermeknek, fiatal felnőttnek, – amennyiben nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben- , és  az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(2) Az (1) bekezdés szerint támogatás összege:
a) az alapfokú nevelési oktatási intézményben tanuló esetében 5000 Ft/fő
b) középiskolában vagy szakképző iskolában tanuló esetében 7500 Ft/fő
c) felsőfokú intézmény nappali hallgatója esetében 10000 Ft/fő

(3) A támogatás iránti kérelmet a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult minden év augusztus 1-je és október 31 között nyújthatja be. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A beiskolázási támogatás megállapításáról a polgármester dönt.

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Beiskolázási igénylő dokumentumok