Kereskedelmi bejelentési és működési engedélyezési ügyek

A kereskedő a kereskedelmi tevékenység folytatását köteles bejelenteni. Bizonyos tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély. A kereskedő a tevékenységét érintő fontosabb változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

A kereskedő kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentését a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba veszi, és 8 napon belül erről igazolást ad ki.  A kereskedő a bejelentés napjától megkezdheti a kereskedelmi tevékenység folytatását! 

Az üzletköteles- termékek (pl: veszélyes anyagok és készítmények, állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik, növényvédő szerek és hatóanyagaik) esetében működési engedélyezési eljárás lefolytatására van szükség. A legegyszerűbben felismerhetőek ezek a termékek arról, hogy a termékek ismertetőjén narancssárga jelzések vannak, pl: veszélyes anyag esetében egy narancssárga mezőben fekete iksz-jelzés, (ilyen pl: a mosópor,) vagy tűzveszélyes anyagoknál narancssárga mezőben fekete tűzjel, (ilyen pl: a hajlakk) stb. Ebben az esetben a szomszédos ingatlanok tulajdonosai ügyfélként vesznek részt az engedélyezési eljárásban. Az engedélyezni kívánt termékkörtől függően az érintett szakhatóságok előzetes hozzájárulását követően kerül sor a működési engedély kiadására. Ezen termékkörök árusítását csak jogerős működési engedély birtokában lehet megkezdeni!

A bejelentés-köteles és az üzlet-köteles termékkörök felsorolását a Letölthető nyomtatvány menüpontban az első nyomtatvány tartalmazza.

A Kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni: 

– cégkivonat, aláírási címpéldány és meghatalmazás is, ha nem az aláíró személy jár el,

– az üzlet használatának jogcímét igazoló irat (pl.: bérleti szerződés)

– vásárlók könyve, amelyet Nyomtatvány- vagy Papír-írószer boltban lehet beszerezni

Bejelentés-köteles termékek árusítása esetén a kereskedelmi hatóság a bejelentés másolatát megküldi a szakhatóságok  részére. Az érintett szakhatóságok  a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított 30 napon belül az érintett kereskedőnél szakhatósági ellenőrzést folytatnak le.

Üzletköteles-termékek árusítása esetén a kereskedelmi hatóság az eljárás során megkeresi az illetékes szakhatóságokat, akik 15 napon belül szakhatósági állásfoglalást adnak ki. A működési engedély határozatának kiadására csak ezt követően, a szakhatósági kikötések alapján kerül sor.

Vonatkozó jogszabályok

  • Kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend.
  • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
  • Üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2013. (II.04.) Önk. rendelet.

 

Ügyintéző

Domokos Árpádné

Tel:42/263-101 / 123 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok