VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A vagyongazdálkodással kapcsolatban a csoport feladatkörébe tartozik:

  • az önkormányzat gépjárműparkjának üze­mel­tetésével, hasz­nosításával kap­cso­lat­os feladatok,
  • a vagyonbiztosításhoz kapcsolódó ügyek intézése. Esetleges károk bejelentése, a biztosítóval történő kapcsolattartás. A biztosítási ajánlatokhoz adatszolgáltatások elkészítése,
  • gépjárművekhez kapcsolódó Casco biztosítások, Kötelező felelősség biztosítások intézése.Árajánlatok bekérése a megbízási szerződés alapján a bróker cégen keresztül, a beérkezett ajánlatok döntésre történő előkészítése, döntést követően a szerződéskötés előkészítése.
  • Beszerzett gépjárművek átíratásának bonyolítása, biztosítások kötésének bonyolítása. Gépjárművekben keletkezett károk bejelentése a biztosítóhoz, a számlák, egyéb dokumentumok megküldése.
  • Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó bérleti szerződések megkötése, módosítása, nyilvántartása.

 

 

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

  • a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 55/2006. (XII.14.) önkormányzati rendelet
  • az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályozásáról szóló 40/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet

 

 

Ügyintéző:

 

Győriné Fekete Gabriella

 

Elérhetőségek: telefon: 42/263-101/113 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: gazdasagi@nagykallo.hu