Időskorúak támogatása

Időskorúak támogatásában azok a személyek részesülhetnek, akik a tárgyévben a 62. életévüket betöltötték, illetve betöltik és a családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57.000.-ft-ot)

 

Az időskorúak támogatásának összege 3500.- Forint.

 

Az időskorúak támogatására vonatkozó kérelmek benyújtására nyitva álló határidő tárgyév szeptember 20. napjától tárgyév október 31. napjáig tart. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell

 

– az egy háztartásban élő személyek lakcímkártya, taj kártya másolata,

– a kereső személyek utolsó havi nettó jövedelem igazolása, nyugdíj összesítője.

 

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok