KÖZFOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS MUNKAÜGYI ÉS PÁLYÁZATI FELADATOK

A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkaügyi, személyzeti, pályázati, elszámolási feladatok ellátása Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és Nagykállói intézménye tekintetében.

Ellátott feladatok:

 • Közfoglalkoztatási kérelmek elkészítése, beadása a munkaügyi központ felé, ezzel kapcsolatos egyeztetés a közvetlen költségekről és a létszámról.
 • Munkába állásuk előtt a közfoglalkoztatott dolgozók munka alkalmassági vizsgálatának, tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatásának megszervezése.
 • Közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához kapcsolódó munkaügyi iratok (munkaszerződés, átsorolás, megszűntetés, munkaköri leírás, stb.) elkészítése, éves szabadság megállapítása, nyilvántartása.
 • Jelenléti ívek alapján a távollét (táppénz, szabadság, igazolatlan hiányzás, stb.) rögzítése a KIRA rendszerben.
 • Személyi anyagok rendezése, aktualizálása, biztonságos őrzése.
 • Az időközben a munkaerőpiacon elhelyezkedő, vagy a képzésből egyéb ok miatt kilépő vagy kizárásra kerülő személyek közfoglalkoztatási szerződésének megszüntetése, helyükre újak felvétele, a munkabér kifizetésekkel kapcsolatos panaszok kivizsgálása, a jogalap nélkül felvett munkabérek visszakövetelése.
 • Monitoring jelentések a közfoglalkoztatási programokról a munkaügyi központ felé (heti gyakorisággal).
 • A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége felé jelentési és elszámolási kötelezettségek teljesítése a megadott előírások szerint.
 • A közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó előírt munkaügyi és személyzeti munkával kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetése, kezelése.
 • A közfoglalkoztatottak év végi adóelszámolással kapcsolatos feladatainak elvégzése.
 • Munkabér tartozás alakulásának figyelemmel kísérése, tartozás esetén a munkavállaló tájékoztatása a visszafizetésről.

 

Vonatkozó fontosabb jogszabályok:

 • A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
 • A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 • A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet
 • A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • Amunka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 

Ügyintéző:

Mák Anikó

Elérhetőségek: telefon: 42/263-101/145 mellék

fax: 42/263-309

e-mail: aniko80@nagykallo.hu