Önkormányzati jelképek használatának engedélyezése

Az önkormányzat jelképei, mint a város történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

 

Az önkormányzat címerének leírása:

Álló, halfarkú, vörössel, arannyal és kékkel hasított tárcsapajzs. A vörös mezőben hármasívű fülével lefelé fordított ezüst kulcs lebeg, melynek a pajzsfőben balra forduló stilizált tolla az „N” és „K” betűkötéssel (nexus) megrajzolt képét adja ki. A pajzs közepén, a cölöp helyén, a két hasítás közötti arany mező üres. A bal oldali kék mezőben lebegő, hegyével lefelé mutató ezüst patkószeg alatt sarkaival felfelé, ívével lefelé forduló ezüst lópatkó lebeg.

 

Az önkormányzat zászlójának hiteles leírása:

A téglalap alakú zászló két egyenlő nagyságú, felül vörös, alul kék, vízszintes mezejének középpontjában Nagykálló Város címere és alatta NAGYKÁLLÓ aranybetűkkel szerepel.

 

A város címerét, zászlóját kizárólag hiteles alakban, címerábrák, méretek (arányok) és színek megtartásával, illetve olyan méretű kicsinyítéssel lehet használni, hogy az ne sértse az ábrázolás hitelességét.

 

 Nem önkormányzati szervek, magánszemélyek vagy civil szervezetek által címer vagy zászló használata minden esetben engedélyhez kötött.

 

A városi címer használatának vagy felhasználásának engedélyezése iránti kérelmet a város polgármesterének kell benyújtani.

 

 

Ügyintéző:

Vadon Istvánné

Elérhetőségek:                        tel.: 42/263-101, 153-as mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: vadonneaniko@nagykallo.hu

 

Vonatkozó jogszabályok:

  • Magyarország címerének és zászlajának használatáról valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII.tv,
  • Az Önkormányzati jelképek használatának rendjéről szóló 13/2007. (III.29.) Önk. rendelet

 

 

Letölthető dokumentumok:

 

 – Kérelem  nem önkormányzati szervek, magánszemélyek, civil szervezetek  Nagykálló Város címer vagy zászló használatához kapcsolódó engedélyre vonatkozóan