Első lakáshoz jutók támogatása

Támogatás nyújtható minden olyan családnak,

  • ahol a házastársak legalább egyikének a kora nem haladja meg a 35 évet,
  • legalább a házastársak egyike a településen folyamatosan legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
  • a házastársak egyike minimum 3 éve folyamatosan fennálló, a kérelem beadásakor határozatlan idejű munkaviszonnyal, vagy
  • legalább 3 éve folyamatosan fennálló vállalkozói jogviszonnyal, vagy legalább 3 éve folyamatosan fennálló egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezik, – a munkaviszonyok létesítése között nem telt el egy hónapnál hosszabb idő.

 

Nem részesíthető támogatásban, illetőleg érdemi vizsgálat nélkül elutasítható annak a családnak a kérelme, aki:

a./ az igénylés benyújtásakor, vagy azt megelőzően lakással, illetve olyan mértékű lakás résztulajdonnal rendelkezik, vagy rendelkezett, amely az önálló életvitelt lehetővé teszi, vagy tette volna,

 

A támogatás lakóház építés, lakóház illetve lakás vásárlás jogcímen igényelhető.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás melynek összege lakás építés esetén 350.000.-ft, lakás vásárlás esetén 250.000.-ft.

 

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell

 

– egy háztartásban élők lakcímkártya,  taj kártya másolata, adó kártya másolata,

– munkaviszony igazolása,

– adásvételi szerződés (mely nem lehet 1 évnél régebbi), tulajdoni lap másolat,   folyószámla szám.

Az ingatlanra vonatkozóan elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre 5 éves időtartamra, melyhez a már meglévő hitelek esetén a hitelintézeteknek is hozzá kell járulnia.

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok