Képviselő-testület működésével összefüggő feladatok

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülései előkészítése, a meghívók és az előterjesztések kiküldése a Képviselő-testület, Bizottságai valamint az érintettek részére.

A képviselő-testület működésével kapcsolatos hivatali teendők, képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének elkészítése, határozatok megszerkesztése, rendeletek egységes szerkezetbe foglalása. A képviselő-testület döntéseiről hozott határozatok, rendeletek megküldése az érintettek és a végrehajtásban közreműködők részére.

Az elkészült jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytár (NJT) megfelelő felületén való feltöltése és közzététele, valamint a város honlapján történő megjelentetése.

A Bizottságok üléseinek előkészítése, határozatok nyilvántartása, jegyzőkönyvek vezetése, elkészítése, NJT felületen való feltöltése.

A Társulási Tanács és Bizottsága üléseiről készített jegyzőkönyvek NJT felületen való feltöltése.

Nyilvántartás vezetése a képviselő-testületi határozatokról és az önkormányzati rendeletekről.

Az elkészített jegyzőkönyvek irattározási feladatainak ellátása, képviselő-testületi jegyzőkönyvek beköttetése.

A képviselő-testület tagjai és hozzátartozói vagyonnyilatkozatainak nyilvántartása.

 

Ügyintéző:

Vadon Istvánné

Elérhetőségek:                  tel.: 42/263-101, 153-as mellék

fax: 42/263-309

e-mail: vadonneaniko@nagykallo.hu

 

Alkalmazott jogszabályok:

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

– Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

– Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.) Önk. rendelet

–  Önkormányzati hivatalok egységes irattári tervéről szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet

– Ügyiratkezelési Szabályzatról szóló 11/2008. számú utasítás