Kelengyetámogatás

(1) Kelengyetámogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki legalább 1 éve Nagykállóban él gyermeke születésekor, amennyiben nevezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, és a kérelmező vagy valamely családtagja részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem került megállapításra.

(2) A támogatás iránti kérelem a születést követő 60 napon belül nyújtható be.

(3) A támogatás mértéke alkalmanként 10.000.- Ft, a támogatás megállapításáról a polgármester dönt.

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Kelengyetámogatás