Magánszemélyek kommunális adója

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, a telek tulajdonosa, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

 

Mentes az adó alól:

  • a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
  • az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt.

 

Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi 3.000,-Ft.

 

Adatbejelentési kötelezettség

Az adókötelezettség keletkezését (ingatlan vásárlás, öröklés), megszűnését (ingatlan értékesítés) követő 15 napon belül adatbejelentést kell tenni az önkormányzat által rendszeresített bevallási nyomtatványon.

 

Fizetési határidők

A magánszemélynek félévenként, két egyenlő részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell az adót megfizetnie.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
  • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
  • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
  • Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ügyintézők

Frank László

ABC rend alapján készült felosztás szerint az A-B és R-ZS-ig eső ügyfelek körében

Elérhetőségek:

tel: 42/263-101, 142-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: adohat@nagykallo.hu

 

Erdei Csilla

ABC rend alapján készült felosztás szerint a C-P-ig eső ügyfelek körében

Elérhetőségek:

tel: 42/263-101, 134-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: adohat@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok