Méhek letelepítéséhez, vándoroltatásához

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.

A méhész köteles a méhek tavaszi tisztuló kirepülése és a betelelés közötti időszakban a méhcsaládjait legalább három hetenként méhegészségügyi szempontból ellenőrizni, s ennek során mind a kifejlett méheken, mind a fiasítás teljes terjedelmén, valamint a kaptárhulladékon fertőző betegség tüneteit, illetve élősködők jelenlétét keresni. A vizsgálatnak ki kell terjednie a Varroa-atka jelenlétére, illetve az atkák számának változására.

Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségre utaló jelek, illetve bizonytalan jellegű elváltozások észlelése esetén a méhész haladéktalanul köteles értesíteni erről a méhegészségügyi felelőst vagy a hatósági állatorvost. Varroa-atkák felszaporodása esetén köteles az e rendeletben foglaltak szerinti gyógykezelést végrehajtani.

A méhész köteles tűrni és mindenben elősegíteni a hatósági állatorvos vagy a méhegészségügyi felelős által végzett vizsgálat, illetve egyéb intézkedés lefolytatását.

A méhészkedésre alkalmas, üres méhlakást (kaptárt, kast) úgy kell tárolni, hogy abba a méhek se a kijáró nyíláson, se az esetleges réseken ne juthassanak be. A méhészkedésre alkalmatlan, üres méhlakásokat meg kell semmisíteni. Használt méhlakást, annak tartozékait, méhészeti felszerelést csak a rendeletben leírt fertőtlenítés után szabad másnak átadni.

Méheket fertőzött méhészetből vagy ismeretlen helyről származó mézzel etetni tilos.

Lépet szabadban, vagy méhcsalád és méhraj kaptárján kívül, méhek számára hozzáférhető helyen tartani tilos. Használt lépet csak engedélyezett műlépkészítő üzemben való ipari feldolgozásra lehet átadni, illetve eladni.

Az bejelentés illetve kijelentés formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be a Városüzemeltetési csoporthoz.

A bejelentés tartalma

 1. A méhész neve:
 2. Lakcíme
 3. A méhek állandó telephelye
 4. A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma
 5. A kiadás helye és ideje
 6. A méhek utolsó tartási helye
 7. A jelenlegi vándortanya pontos megjelölése
 8. A kaptárak száma
 9. A méhcsaládok száma
 10. A letelepedés pontos ideje

 

A kijelentés tartalma:

 1. A méhész neve
 2. Lakcíme
 3. A méhek állandó telephelye
 4. A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma
 5. A kiadás helye és ideje
 6. Az elhagyott vándortanya pontos megjelölése
 7. Az elszállított kaptárak száma
 8. A méhcsaládok száma
 9. Az elvándorlás pontos ideje
 10. Az új vándortanya/hazatelepülés esetén a méhek tartási helyének megnevezése

 

 

Vonatkozó jogszabály:

–          70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Ügyintéző:

Balogh László

Elérhetőségek:   tel.: 42/263-101 115-ös mellék

email: baloghlaszlo@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok:

–               Méhészkedés bejelentőlap

–               Méhészkedés kijelentőlap