Tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatása

(1) A tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatása állapítható meg azon gyermekek részére, akik orvosi igazolás alapján emelt összegű családi pótlékban részesülnek, s rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak a család jövedelmi viszonyai miatt.

(2) A tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.

(3) A tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatásának havi összege – gyermekenként  15.000.-ft/hó, melyet utólag minden hó 5-ig kell folyósítani.

(4) A támogatás megállapítása a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a következő szakorvosi vélemény felülvizsgálat   hónapjának utolsó napja, maximum 1 év.

(5) A tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatása iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező, valamint a családjában élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, nyilatkozatokat, szakorvosi véleményt.

(6) A tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatási ügyekben átruházott hatáskör alapján a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság dönt.

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok