Tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatása

Tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermekek részére, akik orvosi igazolás alapján emelt összegű családi pótlékban részesülnek, s rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak a család jövedelmi viszonyai miatt.

Tartósan beteg gyermekek rendszeres gyermekvédelmi támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét, a támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a jelenleg 6.270.-ft.

 

A támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell

 

– egy háztartásban élők lakcímkártya,  taj kártya másolata,

– tartós betegséget igazoló szakorvosi vélemény,

– utolsó havi nettó jövedelem igazolás,

– 18. év feletti beteg gyermek esetén iskola látogatási igazolás,

– folyószámla szám.

Vonatkozó jogszabályok

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok