Katasztrófavédelmi feladatok

A katasztrófavédelem  helyi szintű igazgatása a polgármester útján valósul meg. A katasztrófavédelemről szóló törvény két fő feladatkört határoz meg a polgármesternek: Megelőzés időszakának feladatai:

 • felelős a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek elkészítéséért, valamint a helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosításáért,
 • irányítja a védekezésre való felkészítést,
 • gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe,
 • a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be,
 • felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet megalakításáért,
 • gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról,
 • a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását,
 • biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését,
 • részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által szervezett felkészítéseken,
 • kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban közreműködő közbiztonsági referenst.

A védekezés irányításának feladatai:

 • a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet,
 • halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét,
 • a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi,
 • szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését,
 • szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását,
 • a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását,
 • együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.

 

Feladatait fővárosi kerületben, városban, községben a jegyző vagy a körjegyző, valamint a

polgármesteri hivatal közreműködésével látja el;

A katasztrófák elleni védekezéssel, valamint a megelőzés és felkészülés időszakának feladataival kapcsolatban munkáját a közbiztonsági referens támogatja.

A polgármester a helyi katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának letéteményese.

Illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülést és a védekezést, valamint a Kormány

döntésének megfelelően részt vesz a helyreállításban és az újjáépítésben

 

A polgármestera katasztrófavédelmi feladatok ellátása során államigazgatási jogkörben jár

el, amely alapján:

– gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört,

amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe,

– a pv. kötelezettség alatt álló állampolgárt a munkahelyi, települési és területi pv.szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be,

– a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a pv. kötelezettségen alapuló

 1. szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását.

 

 

Ügyintéző:

Moldván-Marozsán Erika közbiztonsági referens

Elérhetőségek:                        tel.: 42/263-101, 116-os mellék

fax.: 42/263-309

e-mail: marozsanerika@nagykallo.hu

Alkalmazott jogszabályok:

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. tv

– A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv.

 

Lakosság védelmi tájékoztató ipari baleset esetén.