Végrehajtási eljárások

Az adóhatóság alkalmazottja a végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) rendelkezéseit alkalmazza, ha e törvény másként nem rendelkezik. Az adóvégrehajtót az eredményes végrehajtás érdekében mindazok a jogok megilletik, amit a Vht. a bírósági végrehajtónak biztosít.

 

Az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat:
a) a fizetési kötelezettséget megállapító jogerős hatósági határozat,
b) az önadózás esetén a fizetendő adót (adóelőleget) tartalmazó bevallás,
c) a behajtási eljárás során a behajtást kérő megkeresése,
d) az adózóval közölt adóhatósági adómegállapítás.
Az okirat végrehajthatóságához külön intézkedésre (záradékolás, végrehajtási lap kiállítása stb.) nincs szükség.
Az adótartozás után felszámított pótlék, kamat az adótartozásra vonatkozó végrehajtható okirat alapján hajtható végre.
A végrehajtást az első fokon eljáró adóhatóság folytatja le.
Az önkormányzati adóhatóságot megillető tartozások megkeresés alapján történő végrehajtását az illetékes állami adó- és vámhatóság (NAV) folytatja le.

Az önkormányzati adóhatóság a magánszemélyt terhelő adótartozás tekintetében a végrehajtást az adós lakóhelye, székhelye vagy végrehajtás alá vonható vagyontárgya szerinti helyi bíróság mellett működő, az ügyelosztási szabályok szerint illetékes önálló bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja.

 

Az adóhatóság az adótartozás megfizetésére az adózót felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja. A végrehajtási eljárás az adóhatóság külön határozata nélkül, a végrehajtási cselekmény foganatosításával indul.
A végrehajtás irányulhat:

– munkabérre

– bankszámlára

– ingó és ingatlan vagyontárgyakra

Vonatkozó jogszabályok

  • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
  • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
  • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

Ügyintéző

Erdei Csilla

Elérhetőségek:

tel: 42/263-101, 134-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: adohat@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok