Rendszeres gyógyszer hozzájárulás

Rendszeres gyógyszer hozzájárulás

(1) Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében közgyógyellátásra nem jogosult személy részére rendszeres gyógyszer hozzájárulás állapítható meg, ha
a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) 250 %-át,
b) egyedül élő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) 300 %-át,
c) házastársával, élettársával él, – feltéve, hogy mindketten rendszeres pénzellátásban részesülnek, legalább egyikük betöltötte a 65. életévét, – és családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) 330 %-át,
és a rendszeresen szedendő gyógyszereinek havonta felmerülő költsége a 5.000,- Ft-ot eléri.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rendszeres gyógyszerköltségnek kell tekinteni a krónikus betegséggel összefüggő, havi rendszerességgel szedett, vényköteles gyógyszerek egy havi adagjának költségét. A rendszeres gyógyszer hozzájárulás megállapításánál nem vehetők figyelembe a krónikus betegséggel összefüggésben szedett, vény nélkül kapható, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, a táplálékkiegészítők, a vitaminok és a gyógyászati segédeszközök.

(2) A rendszeres gyógyszer hozzájárulás havi összege az igazolt gyógyszerköltség összege, azonban legfeljebb
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján a nyugdíjminimum 250 %-át meg nem haladó egy főre jutó jövedelem esetén 8.000,- Ft,
b) az (1) bekezdés b) pontja alapján a nyugdíjminimum 300 %-át meg nem haladó, egy főre jutó jövedelem esetén 10.000,- Ft,
c) az (1) bekezdés c) pontja alapján a nyugdíjminimum 330 %-át meg nem haladó, egy főre jutó jövedelem esetén 10.000,- Ft.

(4) A rendszeres gyógyszer hozzájárulást hat hónap időtartamra kell megállapítani, a támogatás megállapításáról a Pénzügyi és Közjóléti Bizottság dönt.

(5) A rendszeres gyógyszer hozzájárulás tovább nem folyósítható, és a hozzájárulásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) a rendszeres gyógyszer hozzájárulásban részesülő személy lakcíme illetékességet érintően a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik,
b) a jogosult a hozzájárulás megszüntetését kéri,
c) a jogosult meghal.

(6) A rendszeres gyógyszer hozzájárulás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező, valamint a családjában élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat, nyilatkozatokat, a krónikus betegséggel összefüggő, havi rendszerességgel szedett, vényköteles gyógyszerek egy havi adagjának költségét igazoló bizonylato(ka)t.

Ügyintéző

Jaczináné Balogh Ibolya

Tel:42/263-101 / 135 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Rendszeres gyógyszer hozzájárulás