Ebnyilvántartás

Az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez Nagykálló közigazgatási területén Az eb tulajdonosa/tartója köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok/tartók az ebösszeírást követően is kötelesek az eb adataiban, tartás címében bekövetkező változásokat, (költözését, elajándékozását elhullást, szaporulatot) írásban bejelenteni az „Ebnyilvántartó adatlap”-on

Vonatkozó jogszabályok:

  • évi XXVIII. törvény (Ávt.) Az állatok védelméről és kíméletéről

Ügyintéző:

Balogh László

Elérhetőségek: tel.: 42/263-101 115-ös mellék

email: baloghlaszlo@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok:

ebosszeiro-adatlap-pdf