Szálláshely- szolgáltatás bejelentése

A szálláshely-szolgáltató részére a Polgármesteri Hivatal  a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásával egyidejűleg igazolást ad ki, továbbá a szálláshelyet közhitelű nyilvántartásba veszi.

A szálláshely-szolgáltatókat a jogszabály két csoportba sorolja:

  • Egyéb szálláshely esetében bejelentés-köteles eljárást folytat le a kereskedelmi hatóság, amely esetben a nyilvántartásba vételről 8 napon belül igazolást ad ki a szálláshely-szolgáltató részére. Egyéb szálláshelynek minősül a szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat. Tipikusan az idegenforgalmi célból kiadott szobák, illetve kis lakások tartoznak ide, amelyet magánszemélyként is lehet hasznosítani.
  • Szálláshely-üzemeltetési engedélyt kell kérni azon szálláshely-szolgáltatóknak, akik szállodát, panziót, kempinget, üdülőházat, közösségi szálláshelyet kívánnak engedélyeztetni. Ezek tipikusan a kereskedelmi szálláshelyek. Ez esetben a szálláshely engedélyezési eljárásban a szakhatóságokat előzetesen kell bevonni az eljárásba, és szakhatósági állásfoglalásukat a határozatba kell foglalni, amelyet a szálláshely-szolgáltató köteles betartani

Nem tartozik a Korm. rend. hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január 31. napjáig írásban a Polgármesteri Hivatalba  bejelenteni adatszolgáltatási kötelezettségként a fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát külföldi és belföldi bontásban.

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató, vagy a szálláshely adataiban változás történik, haladéktalanul, a tevékenység megszüntetését, a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni.

A szálláshely-üzemeltetése iránti kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:

  • – A szálláshely használatának jogcímére vonatkozó okirat, bérleti szerződés
  • – Helyszínrajz
  • – Cégkivonat vagy egyéni vállalkozói igazolvány
  • – Aláírási címpéldány és meghatalmazás, ha nem az aláírásra jogosult intézkedik
  • – Szálláhely-üzemeltetési engedély esetében a szálláshellyel közvetlenül szomszédos ingatlan tulajdonosainak neve, elérhetőségi címe.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló, módosított 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet,
  • a kereskedelemről szóló, módosított 2005. évi CLXIV. törvény

Ügyintéző

Domokos Árpádné

Tel:42/263-101 / 123 mellék

Fax: 42/263-309

Email: szocial@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok