Adó- és értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítvány az ingatlan forgalmi értékét határozza meg, mely hatósági bizonyítványnak minősül.

A kérelemhez csatolni kell a 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, valamint az ügyre vonatkozó szerződést, illetve az államigazgatási eljárási illeték megfizetéséről szóló bizonylat másolatát is. A bírósági végrehajtáshoz, a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes, egyéb céljából kiállított adó- és értékbizonyítvány után ingatlanonként 4.000.- Ft. illetéket kell fizetni.

Az illetéket a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Nagykállói Polgármesteri Hivatal TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezetnél vezetett 68800082-00351519 számú államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára kell megfizetni.

Vonatkozó jogszabályok

  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Ügyintézők

Frank László

ABC rend alapján készült felosztás szerint az A-B és R-ZS-ig eső ügyfelek körében

Elérhetőségek:

tel: 42/263-101, 142-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: adohat@nagykallo.hu

 

Erdei Csilla

ABC rend alapján készült felosztás szerint a C-P-ig eső ügyfelek körében

Elérhetőségek:

tel: 42/263-101, 134-es mellék

fax: 42/263-309

e-mail: adohat@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok