Közigazgatási hatósági eljárási illetékek

  • az adóigazolás kiadása illetékmentes,
  • a bírósági végrehajtáshoz, a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes, egyéb céljából kiállított adó- és értékbizonyítvány után ingatlanonként 4.000,-Ft. illetéket kell fizetni,
  • A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 Ft.
  • Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400,-Ft, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb 500.000,-Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000,-Ft. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400,-Ft, de legalább 15.000,-Ft, legfeljebb 500.000,-Ft, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15.000,-Ft.