Fakivágás

Közterületen található fás szárú növény (fa, cserje) kivágását a vonatkozó jogszabályok alapján a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követően a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.
Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.
Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

 

Az engedély kiadására irányuló kérelem formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be a Városüzemeltetési csoporthoz.

 

A kérelem tartalmazza:

  1. Kérelmező neve, címe, telefonszáma;
  2. A kivágás indoka;
  3. Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással);
  4. A kivágni tervezett fás szárú növény(ek) (adatok: fa/cserje faja; Törzsátmérő (földtől számított 1 méter magasságban));
  5. A tervezett kivágás kivitelezésének részletes leírása;
  6. A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása (adatok: A fa/cserje faja, fajtája, darabszám, a kiültetés helye)

Vonatkozó jogszabályok:

  • évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
  • évi LIII. törvény a természet védelméről
  • 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

Ügyintéző:

Balogh László

Elérhetőségek: tel.: 42/263-101 115-ös mellék

email: baloghlaszlo@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok:

–         Fakivágási engedélykérelem/bejelentés