Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás a meghalt személy vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja. Az eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék, és ehhez az érdekeltek a kellő tájékoztatást megkapják.

A hagyatéki leltár felvétele során bizonyítási eljárás lefolytatásának, illetve öröklési jogvita eldöntésének helye nincs .
A hivatalunk eljárása a hagyaték átadásához szükséges adatfelvételre, illetve a tényállás tisztázására vonatkozik.

A meghalt személy hagyatéki ügyeinek lefolytatására elsősorban – az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal jegyzője és az illetékes közjegyző jogosult.

Vonatkozó jogszabályok

– a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

Ügyintéző

Domokos Árpádné

Tel:42/263-101 / 123 mellék

Fax: 42/263-309

Email: anyakonyv@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok