Közterületek elnevezése és házszámozása

Nagykálló település működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek javítása érdekében szükséges a közterület- és településrész-nevek valamint a házszámozás megállapítása. A rendezés célja az egyre gyakrabban felmerülő házszámozással kapcsolatos problémás helyzetek megelőzése.

A házszámtáblák elhelyezésének szabályai szerint, annak elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. A házszámot jelző táblát az ingatlanon lévő kerítésre, vagy ház falára, az útról jól látható módon köteles elhelyezni az ingatlan használója, tulajdonosa a megállapítást követő 30 napon belül. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról szinték az ingatlan használója vagy tulajdonosa gondoskodik. A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul meg.

A kérelemben meg kell jelölni az ingatlan fekvését, helyrajzi számát, tulajdonosát, használóját további a házszámozási kérelem okát.

A kérelem formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be a Városüzemeltetési csoporthoz.

 

Vonatkozó jogszabályok:

  • évi LXVI. törvénya polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
  • 20/2014. (XII.18) KT. önkormányzati rendelet
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
  • A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) sz. Korm. rendeletA központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet
  • A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

 

Ügyintéző:

Balogh László

Elérhetőségek: tel.: 42/263-101 115-ös mellék

email: baloghlaszlo@nagykallo.hu

Letölthető dokumentumok: