nagyito_ipa

Felére csökkent a kkv-k és az egyéni vállalkozók iparűzési adója

  1. január 1-jétől felére csökkent az iparűzési adó mértéke a kis- és középvállalkozások számára.

A rendelet szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek azok, akiknek a nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük határa legfeljebb 4 milliárd forint; a 2021. évben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi adómértékük több mint 1 százalék. Ezeknek a vállalkozásoknak idén – az adott előleg-fizetési időpontban – az adóelőleg 50 százalékát kell megfizetniük. A naptári évvel megegyező üzleti éves adózók esetében idén is március 15. és szeptember 15. a két adóelőleg fizetési időpont.

A rendelet szerint: a nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Az 50 %-os adóelőleg-csökkentés akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig nyilatkozik arról, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül és a jogszabályban előírt további feltételeknek megfelel. A nyilatkozat kizárólag az Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) keresztül, elektronikus úton nyújtható be (ÁNYK), a NAV által rendszeresített 21NYHIPA megnevezésű nyomtatványon.

Fontos, hogy ha az adózó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt időpontig, 2021. február 25-ig, úgy nem élhet a csökkentett összegű (50 százalékos mértékű) előlegfizetés lehetőségével.

A nyilatkozattétel alól kivételnek számítanak a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adózók (KATA), feltéve, hogy ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is. Esetükben az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget.