nk-cimer-logo

M E G H Í V Ó

A Képviselő-testület és hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.) Önk. rendelete alapján Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2019. október 11. napján 10 órai kezdettel

tartandó rendkívüli ülésre összehívom.

Az ülés helye: Városháza I. emeleti tárgyalóterme (Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)

Napirendi javaslatok:

Nyílt ülésre:

  1. Előterjesztés az ÖKO-HAT Kft. városháza 4. számú üzlethelyiség telephely bejegyzéséhez tulajdonosi nyilatkozat kérelme tárgyában

Előterjesztő: polgármester

  1. Előterjesztés a Nagykálló belterület 5139 hrsz-ú ingatlan ügye

Előterjesztő: polgármester

  1. Egyebek

Nagykálló, 2019. október 10.

Tisztelettel:

Juhász Zoltán sk.

polgármester