A polgármester munkájának segítéséhez kapcsolódó jegyzői feladatok

Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket

  • Törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet kivételesen a polgármestert, államigazgatási hatósági hatáskörrel ruházhatja fel. Ilyen esetek honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyek lehetnek, ahol a polgármester részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában. Ebben a két esetben, ha a polgármester saját államigazgatási feladatkörében, illetve államigazgatási hatósági jogkörben jár el, a képviselő- testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

 

Döntésre előkészíti a polgármester  hatáskörébe tartozó önkormányzat működését érintő ügyeket

  • Képviselő-testület döntése alapján a polgármesternek hatáskört delegálhat. Az alábbi ügyek előkészítési feladataiban közreműködik a jegyző. Közfoglalkoztatás; önkormányzat szociális támogatásai; egy évet meg nem haladó közterület foglalás; üzletek éjszakai nyitva tartása; közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

 

Javaslattétel az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozóan

  • A Jegyző javaslatot tesz a hivatal feladataira az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. Javaslatot fogalmaz meg a hivatal belső szervezeti tagozódására, létszámára, munkarendjére, ügyfékfogadási rendjére.

 

 

Vonatkozó jogszabályok:

  • évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról