Ipari területek fejlesztése Nagykállóban

infoblokk_kedv_final_felso

Kedvezményezett neve: Nagykálló Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1- 15-SB1- 2016-00016
A projekt címe: Ipari területek fejlesztése Nagykállóban
Szerződött támogatás összege: 661 484 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29.


 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A projekt célja új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé
versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra
fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.
A támogatás hosszú távú céljának teljesítéséhez az önkormányzat a betelepülő vállalkozások új
telephelyeinek kialakításával a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával
járul hozzá. Az iparterületek az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá
válhatnak regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti
infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve
nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.
Előzetes felmérések és előrevetítések alapján megállapítható, hogy az ipari szolgáltató, inkubációs
épületek jelentősége egyre nő a piacon.
A projektgazda stratégiájának alappillére egy olyan ipari objektum létrehozása és működtetése, mely
nagyban elősegíti a vállalkozások fejlődési lehetőségét, és biztosítja a térség hátrányos helyzetének
megváltoztatását, ezáltal eléri gazdasági fellendülését is.
A pályázó célja, hogy a Nagykállói Inkubációs épületet megnyissa és az első évben a 40 százalékos
szintre növelje a kihasználtságot, hosszú távon pedig, hogy maximalizálja azt. Ehhez teljeskörű
infrastruktúrát, magas minőségű szolgáltatásokat kíván biztosítani, mellyel elősegíti a
munkahelyteremtéssel járó beruházások letelepedését az Ipari, Logisztikai, Inkubációs épületet, így a
régióban is és ezzel javítja – saját működésén, eredményességén túl – a Nagykállói járás, illetve az
Észak-alföldi Régió foglalkoztatottsági szintjének javulását, gazdasági teljesítményének jelentős
emelkedését.
A hasznosításból árbevételhez jut a Pályázó, melyet további beruházások megvalósítására,
szolgáltatások színvonalának emelésére tud fordítani, mely további betelepüléseket, így
beruházásokat, és helybeli munkanélküliek foglalkoztatását generálja hosszú távon.


2020. 04. 09.

230901511588269-watch_-facebook


2020. 05. 06.

588723201753373-watch_-facebook


2020. 05. 15. – Sajtóközlemény

INKUBÁTORHÁZ ÉPÜL nagykállóban

 

Nagykálló Város Önkormányzata 661 484 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert az „IPARI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE NAGYKÁLLÓBAN című, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 azonosítószámú pályázat megvalósítására. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nagykálló határában március elején kezdődött az inkubátorház épületének kialakítása, az egykori vásártér 9798 m2-es területén. A beruházás elsődleges célja, hogy új munkahelyeket teremtsen a városban, növelje a foglalkoztatást abban a térségekben, amely gazdaságilag kevésbé versenyképes, ezen kívül a betelepülő vállalkozások számára kedvezőbb működési feltételeket biztosítson, amihez adott a megfelelő vállalati környezet.

Az inkubátorház két összekapcsolt – iroda és műhely – épületrészből áll majd. A csarnoképület alapterülete: 1337,32 m2, míg az iroda részé: 211,31 m2. A kivitelezés várhatóan ősszel fejeződik. Az inkubációs épület alkalmas lesz termelő és kereskedelmi, szolgáltató, illetve logisztikai tevékenységek befogadására egyaránt, s egyúttal a járásban a kis- és nagykereskedelmi központ szerepét is be kívánja tölteni. Az épületben kialakított műhelyek hasznosításból árbevételhez jut az önkormányzat, melyet további beruházások megvalósítására fordítható majd.

A vállalkozói szféra – beleértve a helyi mikro- és kisvállalkozásokat is – foglalkoztatási kapacitása nagy, aminek köszönhetően Nagykálló meghatározó ingázási célpont, a térségében ugyanis munkaerő tekintetében jelentős kapacitások állnak rendelkezésre, így nemcsak a közeli településekről, hanem például Nyíregyházáról is érkeznek munkavállalók. Mindezt elősegíti a város rugalmas és kiszámítható megközelíthetősége: egyfelől jók a közösségi közlekedési kapcsolatai, másfelől Nagykálló közigazgatási területén halad az M3 autópálya, melytől a városközpont mindössze 4 km-re található.

 

További információk kérhetők:
Nagykálló Város Önkormányzata
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.
Telefon: +36 42 263 101
www.nagykallo.hu