Ipari területek fejlesztése Nagykállóban

infoblokk_kedv_final_felso

Kedvezményezett neve: Nagykálló Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1- 15-SB1- 2016-00016
A projekt címe: Ipari területek fejlesztése Nagykállóban
Szerződött támogatás összege: 661 484 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29.


 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A projekt célja új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé
versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra
fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.
A támogatás hosszú távú céljának teljesítéséhez az önkormányzat a betelepülő vállalkozások új
telephelyeinek kialakításával a vállalatközi együttműködések infrastrukturális hátterének biztosításával
járul hozzá. Az iparterületek az infrastruktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül alkalmassá
válhatnak regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti
infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve
nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.
Előzetes felmérések és előrevetítések alapján megállapítható, hogy az ipari szolgáltató, inkubációs
épületek jelentősége egyre nő a piacon.
A projektgazda stratégiájának alappillére egy olyan ipari objektum létrehozása és működtetése, mely
nagyban elősegíti a vállalkozások fejlődési lehetőségét, és biztosítja a térség hátrányos helyzetének
megváltoztatását, ezáltal eléri gazdasági fellendülését is.
A pályázó célja, hogy a Nagykállói Inkubációs épületet megnyissa és az első évben a 40 százalékos
szintre növelje a kihasználtságot, hosszú távon pedig, hogy maximalizálja azt. Ehhez teljeskörű
infrastruktúrát, magas minőségű szolgáltatásokat kíván biztosítani, mellyel elősegíti a
munkahelyteremtéssel járó beruházások letelepedését az Ipari, Logisztikai, Inkubációs épületet, így a
régióban is és ezzel javítja – saját működésén, eredményességén túl – a Nagykállói járás, illetve az
Észak-alföldi Régió foglalkoztatottsági szintjének javulását, gazdasági teljesítményének jelentős
emelkedését.
A hasznosításból árbevételhez jut a Pályázó, melyet további beruházások megvalósítására,
szolgáltatások színvonalának emelésére tud fordítani, mely további betelepüléseket, így
beruházásokat, és helybeli munkanélküliek foglalkoztatását generálja hosszú távon.