BiKe – VI. ütem – Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban

infoblokk_kedv_final_felso

Kedvezményezett neve: Nagykálló Város Önkormányzata

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

A projekt címe: BiKe – VI. ütem – Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban

Szerződött támogatás összege: 148 577 300 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

 

 

A projekt általános célja a Nyíregyházi-, Nagykállói-, és Nyírbátori térség kerékpáros infrastruktúrájának kialakítása és továbbfejlesztése széles társadalmi és területi összefogással a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód bővítése érdekében. A projekt általános céljának megvalósítása érdekében a 2008. év folyamán Nagykálló Város Önkormányzat gesztorságával pályázat került benyújtásra a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz (KKK) tervezési feladatok elvégzésére, mely támogatásban részesült. A teljes tervezési hossz meghaladja a 37 km–t. A projekt kiemelt célja, hogy a szükséges infrastruktúra megvalósításával egyidejűleg különböző társadalmi akciókkal elősegítse a kerékpáros közlekedés népszerűsítését. A pályázatot alátámasztó kerékpáros hálózati terv, végleges tervdokumentációk kidolgozása a projekt előkészítő szakaszában történik meg, és azok alapján a teljes beruházás megvalósulásával nemcsak a települések összekötése valósul meg -megteremtve ezzel a biztonságos, fenntartható közlekedés feltételeit – hanem bemutathatóvá válik a három járás valamennyi természeti és épített értéke is, mely kapcsolódva a Hit és egészség kiemelt projekthez, illetve a “Nyírség Turistavarázs” – TDM-es projektekhez, jelentős kerékpáros turisztikai vonzerőt is jelent. Az általános cél megvalósítása érdekében a 2008. év folyamán az Önkormányzat sikeresen pályázott a Nagykálló Birketanya kerékpárút kialakítására, 2011-ben a belterületen átvezető kerékpáros létesítmények kialakítására, míg a Dél–nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás is sikeresen pályázott, és ÉAOP támogatásával a 2009. évben megvalósult a Nagykállót Kállósemjénnel összekötő kerékpárút szakasz, illetve 2011-ben támogatást nyert el Birit Nagykállóval összekötő kerékpárforgalmi létesítmény kialakítására. A projekt közvetlen célja Nagykálló északi, Napkor felőli részen történő fenntartható biztonságos közlekedési elemek megvalósítása: Nagykálló-Napkor kerékpárút (1,1 km) Nagykálló közigazgatási határáig, mely csatlakozik Nagykálló-Birketanya kerékpárútba, és Napkor település által szintén jelen forrásból megvalósítandó Napkor belterület felé tartó kerékpárúthoz.

Közvetlen cél még a Bátori és Arany János úton, már meglévő kerékpárutak (2,2 km) felújítása, és a 4102 sz. Nagykálló-Napkor (Kossuth út) járda felújítása 1 km hosszan A megvalósítani kívánt elemek mindegyike csatlakozik már Európai Uniós forrásból megvalósult létesítményhez. Szinergikus kapcsolatban van a Nyírbátor-Máriapócs között megépíteni tervezett kerékpárút szakasszal, továbbá szinergikus kapcsolatban van a Nagykálló-Biri között megépített tervezett kerékpárút szakasszal is. Az OTÉK-nak megfelelően kerékpártárolók kerülnek kialakításra. Eredményeként megteremtődik a költséghatékony és környezetbarát megközelítésének feltételei. A projekt megvalósulásával javul a környezet állapota is, hiszen az igénybe vevők gépjárművei nem terhelik a környezetet, illetve az úttesten kerékpározók nem okoznak közlekedési fennakadásokat.

 

A tervezett létesítmények:

  1. Nagykálló-Napkor szakasz: – Kezdőszelvénye kapcsolódik a Nagykálló, Kossuth úttól kiinduló 4102 sz. önkormányzati út mellett haladó, meglévő 2,00 m széles kerékpárúthoz, majd szintén a 4102 sz. önkormányzati út szelvény szerinti jobb oldala mentén haladva tart Napkor belterületéig 3+653,73 végszelvénnyel. A harangodi szakasz a 2+800,76 szelvényének jobb oldalába csatlakozik.
  2. Járda felújítása a 4102. sz. (Kossuth út) belterületi szakaszán ~1 km hosszan térkőburkolattal
  3. Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény felújítása Bátori u, Arany János u. (Harangodra vezető) kerékpárforgalmi létesítmény ~2,2 km,

 

A beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi közlekedő igényeinek a figyelembevételével.