BiKe – VI. ütem – Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban

infoblokk_kedv_final_felso

Kedvezményezett neve: Nagykálló Város Önkormányzata

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010

A projekt címe: BiKe – VI. ütem – Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban

Szerződött támogatás összege: 178 292 760 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.

 

A projekt általános célja a Nyíregyházi-, Nagykállói-, és Nyírbátori térség kerékpáros infrastruktúrájának kialakítása és továbbfejlesztése széles társadalmi és területi összefogással a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód bővítése érdekében. A projekt általános céljának megvalósítása érdekében a 2008. év folyamán Nagykálló Város Önkormányzat gesztorságával pályázat került benyújtásra a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz (KKK) tervezési feladatok elvégzésére, mely támogatásban részesült. A teljes tervezési hossz meghaladja a 37 km–t. A projekt kiemelt célja, hogy a szükséges infrastruktúra megvalósításával egyidejűleg különböző társadalmi akciókkal elősegítse a kerékpáros közlekedés népszerűsítését. A pályázatot alátámasztó kerékpáros hálózati terv, végleges tervdokumentációk kidolgozása a projekt előkészítő szakaszában történik meg, és azok alapján a teljes beruházás megvalósulásával nemcsak a települések összekötése valósul meg -megteremtve ezzel a biztonságos, fenntartható közlekedés feltételeit – hanem bemutathatóvá válik a három járás valamennyi természeti és épített értéke is, mely kapcsolódva a Hit és egészség kiemelt projekthez, illetve a “Nyírség Turistavarázs” – TDM-es projektekhez, jelentős kerékpáros turisztikai vonzerőt is jelent. Az általános cél megvalósítása érdekében a 2008. év folyamán az Önkormányzat sikeresen pályázott a Nagykálló Birketanya kerékpárút kialakítására, 2011-ben a belterületen átvezető kerékpáros létesítmények kialakítására, míg a Dél–nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás is sikeresen pályázott, és ÉAOP támogatásával a 2009. évben megvalósult a Nagykállót Kállósemjénnel összekötő kerékpárút szakasz, illetve 2011-ben támogatást nyert el Birit Nagykállóval összekötő kerékpárforgalmi létesítmény kialakítására. A projekt közvetlen célja Nagykálló északi, Napkor felőli részen történő fenntartható biztonságos közlekedési elemek megvalósítása: Nagykálló-Napkor kerékpárút (1,1 km) Nagykálló közigazgatási határáig, mely csatlakozik Nagykálló-Birketanya kerékpárútba, és Napkor település által szintén jelen forrásból megvalósítandó Napkor belterület felé tartó kerékpárúthoz.

Közvetlen cél még a Bátori és Arany János úton, már meglévő kerékpárutak (2,2 km) felújítása, és a 4102 sz. Nagykálló-Napkor (Kossuth út) járda felújítása 1 km hosszan A megvalósítani kívánt elemek mindegyike csatlakozik már Európai Uniós forrásból megvalósult létesítményhez. Szinergikus kapcsolatban van a Nyírbátor-Máriapócs között megépíteni tervezett kerékpárút szakasszal, továbbá szinergikus kapcsolatban van a Nagykálló-Biri között megépített tervezett kerékpárút szakasszal is. Az OTÉK-nak megfelelően kerékpártárolók kerülnek kialakításra. Eredményeként megteremtődik a költséghatékony és környezetbarát megközelítésének feltételei. A projekt megvalósulásával javul a környezet állapota is, hiszen az igénybe vevők gépjárművei nem terhelik a környezetet, illetve az úttesten kerékpározók nem okoznak közlekedési fennakadásokat.

 

A tervezett létesítmények:

 1. Nagykálló-Napkor szakasz: – Kezdőszelvénye kapcsolódik a Nagykálló, Kossuth úttól kiinduló 4102 sz. önkormányzati út mellett haladó, meglévő 2,00 m széles kerékpárúthoz, majd szintén a 4102 sz. önkormányzati út szelvény szerinti jobb oldala mentén haladva tart Napkor belterületéig 3+653,73 végszelvénnyel. A harangodi szakasz a 2+800,76 szelvényének jobb oldalába csatlakozik.
 2. Járda felújítása a 4102. sz. (Kossuth út) belterületi szakaszán ~1 km hosszan térkőburkolattal
 3. Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény felújítása Bátori u, Arany János u. (Harangodra vezető) kerékpárforgalmi létesítmény ~2,2 km,

 

A beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi közlekedő igényeinek a figyelembevételével.

 


2021. 03. 25.

Folytatódik a járda- és kerékpárút építési program

 

A napokban elkezdődött a kerékpárút építés a város északi részén, Napkor irányába, emellett új gyalogút is készül a Kossuth úton, illetve jelentős járda- és bicikliút szakasz újul meg Kiskállóban.

Nagykálló határában, a Napkor felé vezető út mentén, március végén jelentek meg a munkagépek, amelyek már meg is kezdték a bozótirtást, a tereprendezést, a kerékpárút építésének előkészítését. A kivitelezésre Nagykálló Város Önkormányzata a „BiKe – VI. ütem – Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban” című pályázattal európai uniós forrásból csaknem 150 millió forintos támogatást nyert már korábban, s amelyből városunkban több bicikliút készült.

-A projekt célja a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése, aminek további eleme a városunk északi részén, a település közigazgatási határától, a Nagykálló-Napkor kerékpárút 1,1 kilométeres szakaszának a megépítése, amely csatlakozik a Nagykálló-Birketanya kerékpárútba és a Napkor település által szintén ebből a forrásból megvalósult kerékpárúthoz – mondta Horváth Tibor, Nagykálló Város polgármestere. – A közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkötöttük a kivitelezővel a vállalkozói szerződést, így a napokban elkezdődhetett az építés előkészítése, az alapozás. Ezt a szakaszt várhatóan nyáron már birtokba is vehetik a kerékpározók, a sportolni vágyók.

A városvezető elmondta, hogy a bicikliút kivitelezési munkálatainak befejezése után, szintén Nagykálló északi részén, a Kossuth úton – a Kisharangodi út végétől Napkor irányába – folytatódik majd az építkezés. Itt közel egy kilométer hosszan (934 m) térkővel kirakott járda készül majd.

A projekt részeként felújításra kerül a Bátori út (Nap Strand irányából) és az Arany J. út (Harangod bejárata) közötti teljes kerékpárút.

– A lakosok kérésének is eleget téve ennek első elemeként a Bátori úton, a strand és a Kállay M. utca közötti szakaszon lévő, közlekedést veszélyeztető, négy fának és azok feltörő gyökérzetének az eltávolítása történik meg, amelyek mostanra jelentős károkat tettek ezen a szakaszon.  A Bátori és Arany J. úton már meglévő 2,2 km kerékpárúton kijavítjuk az úthibákat és újraaszfaltozzuk a szakaszt. A jövőben, a projekt megvalósulásának köszönhetően javul a környezet állapota, illetve az úttesten kerékpározók nem okoznak közlekedési fennakadásokat – tette hozzá Horváth Tibor polgármester.

A járda és kerékpárút fejlesztés városunkban a „BiKe – VI. ütem – Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban” című TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 azonosítószámú pályázaton nyert 148 577 300 forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával.

 

 


2021. 04. 29.

Már aszfaltozzák az utat

 

Jó tempóban halad a több mint két kilométer hosszú Bátori és Arany J. úton lévő, a Nap Strandtól a Harangodig tartó gyalog- és kerékpárút felújítása. Az Arany J. út egy jelentős szakaszán már új aszfaltréteg került a régi, feltöredezett burkolatra. Ezzel párhuzamosan Nagykálló északi részén, a

Kossuth úton is elkezdődött a 934 m hosszú térkővel kirakott járda építése.

 


2021. 06. 28.

Új utakon, biztonságosan

 

Ez év márciusban Nagykálló Város három pontján kezdődtek járdaépítési, illetve felújítási munkálatok. A város északi részén, a település közigazgatási határától, a Nagykálló-Napkor kerékpárút 1,1 kilométeres szakaszának előkészítési munkálatai indultak el, ezzel párhuzamosan felújításra került a Bátori út (Nap Strand irányából) és az Arany J. út (Harangod bejárata) közötti teljes kerékpárút 2,2 kilométer hosszúságban, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elkezdődhetett a Kossuth úton a hiányzó 934 méteres, térkővel kirakott gyalogút alapozása. Ezek megvalósítására Nagykálló Város Önkormányzata a „BiKe – VI. ütem – Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban” című pályázattal európai uniós forrásból csaknem 150 millió forintos támogatást nyert.

Az idő szűkössége és az építőiparban jelentkező drasztikus áremelkedések miatt az említett szakaszok építési, felújítási munkáinak elvégzését – lehetőségeinkhez mérten – próbáltuk sürgetni, ennek ellenére az önkormányzatnak így is saját forrásból kellett kiegészíteni a pályázati támogatást, hogy az abban foglaltak teljes mértékben megvalósuljanak, hiszen az említett pályázati összeget még 2016-ban nyertük el. Nagykálló Város Önkormányzata így a Kossuth úti járdaszakasz megépítésére fordítható összeget további 10,1 millió forint saját forrással egészítette ki.

A közel egykilométeres járda kivitelezési munkálatainak megkezdése előtt az önkormányzat lefolytatta az engedélyezési eljárást a közműszolgáltatókkal – az áram-, az internet-, a víz- és gázszolgáltatóval –, valamint a Magyar Közút szakembereivel, hogy a járda mindenki megelégedésére, a legoptimálisabb nyomvonalon épüljön meg. A szakhatósági állásfoglalásokat, szabályokat betartva készültek el a kiviteli tervek.

Megértjük és elfogadjuk a lakosság egy részének észrevételeit, nemtetszését, bizonyos esetekben egyet is értünk vele, de ami esztétikailag jobb, az biztonsági okokból nem előnyös, sőt, veszélyes. A járda ezért lehetőleg minél messzebb legyen a közúttól, mert mindannyian tapasztaljuk, hogy ezen a hosszú, egyenes szakaszon nagyon ritkán tartják be a sebességhatárt a gépkocsivezetők.

A lakossági igények alapján, újabb engedélyeztetési eljárást indítottunk a Magyar Közút felé, erre május végén érkezett választ. A közlekedési szakhatóság állásfoglalása alapján: nincs mód, az esztétikailag előnyösebbnek mutatkozó nyomvonal megépítésére a Kossuth úton.

 

                                                                                                                                              Horváth Tibor

                                                                                                                            Nagykálló polgármestere

 


2021. 10. 01.

Bringázz a munkába!

 

nagykallo_oktober0415_a3


2021. 10. 05.

Autómentes nap!

nagykallo_oktober7_a3

 


2021. 10. 06.

Többlettámogatásban részesítették a projektet

A BiKe – VI. ütem – Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban projekt keretében megépítésre kerül a Nagykálló (Birke-tanya) – Napkort összekötő kerékpárút, valamint felújításra kerül a strandtól Harangodig vezető kerékpárút és a Kossuth út egy szakaszán a járda. A beruházás megvalósítására a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 azonosítószámú projekt keretében Nagykálló Város Önkormányzata az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 148 577 300 forint, 100 %-os, vissza nem térítendő támogatást nyert.

A kivitelezéshez kapcsolódóan a megnövekedett költségekre való tekintettel Nagykálló Város Önkormányzata többlettámogatási igényt nyújtott be, melynek köszönhetően a projekt megvalósítása további támogatásban részesült. A forráskiegészítés pozitív elbírálásának köszönhetően a projekt teljes vissza nem térítendő támogatása 178 292 760 forintra növekedett.

 


2021. 10. 09.

Beszámoló – Autómentes nap Nagykállóban

A program előkészülete és megvalósítása során a következők valósultak meg:

 • Szóróanyagok, plakátok, és ezek grafikai szerkesztése,
 • Regisztrációkor biztonságos kerékpározáshoz kapcsolódó kerékpáros eszközök a résztvevőknek:
  • fényvisszaverő prizmák,
  • villogók/lámpák
  • csengők
  • fényvisszaverő szalag
 • Rendőri részvétel, balesetmegelőzési előadás,
 • Hangosítás, speaker biztosítása a rendezvény során
 • Egészséges étel és ital biztosítása a résztvevőknek:
  • 100%-os almalé helyi termelőtől beszerezve
  • alma osztása
 • Aszfaltrajzverseny: díjazás 1-3 hely két korcsoportban
 • „Én és a Bringám” rajzverseny: díjazás 1-3 hely minden évfolyamon (kerékpáros ajándék+oklevél)
 • Bringaszépségverseny: díjazás 1-3 hely az alsó tagozatban (serleg és oklevél)
 • BringaSuli a rendőrség részvételével
 • Aszfaltrajzverseny: díjazás 1-3 hely két korcsoportban

 

 


2021. 10. 19.

Bringázz a munkába Nagykálló!

nagykallo_oktober21_a3

 


2021. 10. 10.

Megépültek

Hamarosan befejeződik a kerékpárút építés a város északi részén, Napkor irányába, emellett elkészült az új gyalogút a Kossuth úton, a kiskállói városrészben pedig még nyáron megújult a járda- és bicikliút szakasz.

 

Márciusban Nagykálló három pontján kezdődtek járdaépítési, illetve felújítási munkálatok. A város határában, a Napkor felé vezető út mentén kora tavasszal kezdték a tereprendezést a munkagépek, a kerékpárút építésének előkészítését. A kivitelezésre Nagykálló Város Önkormányzata európai uniós forrásból nyert támogatást, s amelyből városunkban több bicikliút is készült. A projekt célja a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése, aminek egyik eleme a városunk északi részén, a település közigazgatási határától, a Nagykálló-Napkor kerékpárút 1,1 kilométeres szakaszának a megépítése, amely csatlakozik a Nagykálló-Birketanya és a Napkor település által szintén ebből a forrásból megvalósult kerékpárúthoz. A műszaki átadás ugyan még nem történt meg, de az említett szakaszt már birtokba vették a kerékpározók és a sportolni vágyók. Szintén Nagykálló északi részén, a Kossuth úton – a Kisharangodi út végétől Napkor irányába – folytatódott a járdaépítés, ahol 934 méter hosszan térkővel kirakott járda készült. A projekt részeként felújításra került kiskállói városrészben a járda és kerékpárút is. Itt a Bátori és Arany J. út 2,2 km-es szakaszán javították ki az úthibákat, majd újraaszfaltozták a szakaszt. A járda és kerékpárút építési és felújítási program városunkban a „BiKe – VI. ütem – Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban” című TOP-3.1.1- 15-SB1- 2016-00010 azonosítószámú pályázaton nyert 148 577 300 forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

 


2021. 10. 23.

Beszámoló – Bringázz a munkába Nagykálló!!!
Záróesemény és Bringasuli

 

A program előkészülete és megvalósítása során a következők valósultak meg:

 • Bringázz a munkába záróesemény keretében a résztvevők között kisorsolásra került 1db kerékpár
 • Szóróanyagok, plakátok, és ezek grafikai szerkesztése,
 • Regisztrációkor biztonságos kerékpározáshoz kapcsolódó kerékpáros eszközök a résztvevőknek:
  • fényvisszaverő prizmák,
  • villogók/lámpák
  • csengők
  • fényvisszaverő szalag
 • Rendőri részvétel, balesetmegelőzési előadás,
 • Hangosítás, speaker biztosítása a rendezvény során
 • Egészséges étel és ital biztosítása a résztvevőknek:
  • 100%-os almalé helyi termelőtől beszerezve
  • alma osztása
 • Aszfaltrajzverseny helyett nagy méretű papírokon történt a megvalósítás a zord és esős időjárás miatt: díjazás 1-3 hely két korcsoportban
 • „Én és a Bringám” rajzverseny: díjazás 1-3 hely minden évfolyamon (kerékpáros ajándék+oklevél)
 • Bringaszépségverseny: díjazás 1-3 hely az alsó tagozatban (serleg és oklevél)
 • BringaSuli a rendőrség részvételével
 • Aszfaltrajzverseny: díjazás 1-3 hely két korcsoportban

2022.03.24

Ünnepélyesen is átadták

A napokban ünnepélyes keretek között adták át a Nagykálló-Napkor közötti kerékpárút szakaszt.

Múlt év márciusában kezdődött a járda- és kerékpárútépítési, illetve felújítási beruházás Nagykállóban. A munkálatok megvalósítására Nagykálló Város Önkormányzata korábban a „BiKe – VI. ütem – Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban” című pályázattal európai uniós forrásból több mint 178 millió forint támogatást nyert. A projekt célja a biztonságos közlekedési feltételek megteremtése, aminek egyik eleme a városunk északi részén, a település közigazgatási határától, a Nagykálló-Napkor kerékpárút 1,1 kilométeres szakaszának a megépítése, amely csatlakozott a Nagykálló-Birketanya kerékpárútba és a Napkor település által szintén ebből a forrásból megvalósult kerékpárúthoz.

Nagykálló északi részén, a Kossuth úton – a Kisharangodi út végétől Napkor irányába járda felújítás valósult meg, ahol 934 méter hosszan térkővel kirakott gyalogút készült. A projekt részeként felújításra került Kiskállóban a járda és kerékpárút is. Itt a Bátori és Arany J. út 2,2 km-es szakaszán javították ki az úthibákat, majd újraaszfaltozták a szakaszt. A napokban ünnepélyes keretek között átadták az elkészült beruházást, amely eseményen Horváth Tibor, Nagykálló Város polgármestere társaságában, dr. Spinyhért Zsolt, Napkor polgármestere, Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Seszták Oszkár, a Megyei Közgyűlés elnöke vett részt.

unnepelyesen-is-atadtak-2022-03-24_1

unnepelyesen-is-atadtak-2022-03-24_2

Sajtóközlemény