Szilágyi István Emlékház és Helytörténeti Gyűjtemény

Szilágy István Nagykállóban, az emléktáblával jelölt ház közelében született. Pedagógus, főiskolai igazgató-tanár, az MTA levelező tagja volt. Egyháztörténeti, helytörténeti és pedagógiai műveket is írt. Szoros barátságot ápolt Arany Jánossal és Petőfi Sándorral is.

Az épületben jelenleg néprajzi és helytörténeti gyűjtemény található.

A múzeum 2005. évi megnyitásakor csupán az épület első szobája volt berendezve, amely bemutatta a város máig élő hagyományát, a Kállai Kettős táncballada történetét, koreográfiáját. A következő kilenc évben valamennyi helyiség megtelt tematikusan rendezett tárgyakkal. A második, legnagyobb szoba a helytörténeté. Itt láthatjuk az egykori kállói vár makettje mellett a település 1848-49- es szabadságharc idejéből fennmaradt emlékeit is. A harmadikban a villamosítás előtti időszak emléktárgyai találhatók, és az ipartörténet egy szelete: cipészműhely, szabóműhely, szalmafonó minták, helyi hímzések. Végül a folyosón a mezőgazdaság kézi szerszámai láthatók. A helytörténeti gyűjtemény 4000, főként néprajzi tárgya segítségével nyerhet betekintést a látogató a város múltjába. A gyűjtemény anyaga 2008-ban „Az év Múzeuma” elismerő oklevélben részesült.