palyazat2

Pályázat mezőőr munkakör betöltésére

Nagykálló Város Önkormányzata a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló

  1. évi CLIX. tv. alapján pályázatot hirdet mezőőr munkakör betöltésére.

 

 

Munkakör megnevezése: Mezőőr

 

Munkavégzés helye: Nagykálló közigazgatási területe

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 

Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvények az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint.

 

Illetmény:

 

Alapilletmény: garantált bérminimum

 

Pályázati feltételek:

– Magyar állampolgárság;

– Cselekvőképesség;

– Büntetlen előélet;

– A pályázó nem állhat az Mt. 44/A. §. – ban meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;

– középfokú képesítés;

– „B” kategóriás jogosítvány;

– Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte (a munkakör betöltéséig ezt meg kell szerezni)

– fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre, vagy az engedély megszerzésének vállalása;

– 3 hónap próbaidő.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Mt. 44/A §-ban foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatály alatt;
  • Részletes szakmai önéletrajz;
  • Amennyiben a pályázó rendelkezik mezőőri gyakorlattal, akkor az annak meglétét igazoló iratok másolata;
  • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata;
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

 

 

 

Ha a munkakör betöltésére kiválasztott munkavállaló nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott rendészeti vizsgával, abban az esetben az Önkormányzat – a képzés elvégzését igazolandó – a képző intézmény által kiadott számla ellenében megtéríti a vizsgadíjat a leendő munkavállalónak.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Azonnal

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan várjuk a jelentkezéseket

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Tibor polgármester nyújt, a

06-42/263-101-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Nagykálló Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: mezőőr.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.nagykallo.hu,

 

A pályázat kiírója fenntartja magának az érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítás jogát.