F E L H Í V ÁS
2021-12-28

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA értékesítés céljából meghirdeti a kizárólagos tulajdonában lévő 4320. Nagykálló, külterület 0617/32  (22.297 m2); 0617/75( 10.528 m2); 0617/76 (10.000 m2) Hrsz-ú forgalomképes ingatlanait , amely a természetben a Nagykállói Ipari Park területén található.

Tájékoztató
2021-11-10

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ügyfelei számára 2021. november 1. napjától e-számla szolgáltatásunk kibővül a saját e-számla szolgáltatásunkkal.

Értékesítés céljából meghirdeti a kizárólagos tulajdonában lévő 4320. Nagykálló, külterület 0617/78 Hrsz-ú 10.000 m2 területű forgalomképes ingatlanát , amely a természetben a Nagykállói Ipari Park területén található.

Bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Nagykálló, Korányi Frigyes út 31. szám alatt található Kálló Étterem elnevezésű ingatlanát. Pályázni a Nagykálló Város Önkormányzat honlapján megjelenő (www.nagykallo.hu) részletes pályázati felhívást tartalmazó pályázati csomag kitöltésével és megküldésével kezdeményezhető. Pályázati határidő 2021. október 15-e 1200 óra

 

Bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Korányi Frigyes út 1. szám alatt található ingatlanból kialakított „Étterem és konferenciaterem” részét. Pályázni a Nagykálló Város Önkormányzat honlapján megjelenő (www.nagykallo.hu) részletes pályázati felhívást tartalmazó pályázati csomag kitöltésével és megküldésével kezdeményezhető.  Pályázati határidő 2021. október 15-e 1200 óra

Nagykálló Város Önkormányzata(4320. Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. szám), mint a Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) alapítója pályázatot hirdet a Kft. (székhelye: 4320 Nagykálló, Jókai Mór út 34.) ügyvezető munkakörének betöltésére.

Hirdetmény
2021-08-25

Nagykálló Város Polgármestere értesíti a város lakosságát, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011 (X.20.) Kormányrendelet 22. §. (1.) és (2.) bekezdésében foglaltak alapján betekintésre közzéteszi az KITE Zrt. (székhely: 4181 Nádudvar, Bem József út 1) Telephely: Nagykálló, 0648/20 hrsz.  biztonsági elemzését.

Az üzem veszélyes tevékenységének rövid leírása:

Az KITE Zrt. nagykállói telephelyén, a 0648/20 hrsz-ú ingatlanokon műtrágyák nagykereskedelmét és átmeneti raktározását végzi, gyártás nem történik. A Társaság székhelye, adminisztratív központja Nádudvaron van.

A dokumentum megtekinthető 2021. augusztus 25-től szeptember 15-ig (21 nap!) munkaidőben:    8.00 – l6.00 óráig a Polgármesteri Hivatalban, a 214-es irodában Moldván-Marozsán Erikánál.

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT, KÉRJÜK A TELEPÜLÉS JEGYZŐJÉNÉL ÍRÁSBAN 2021. SZEPTEMBER 15.-IG SZÍVESKEDJENEK MEGTENNI !

 

Horváth Tibor

polgármester